University of Oulu

Kartongin valmistus Suomessa

Saved in:
Author: Mikkonen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210133489
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Mikkonen, 2022
Publish Date: 2022-10-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Koivuranta, Elisa
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työn päätavoitteena oli muodostaa lukijalle selkeä kokonaiskuva Suomessa tapahtuvasta kartogin valmistuksesta aina raaka-ainevalinnoista, valmistusprosesseihin ja kartongin jalosteisiin. Työssä pyrittiin selvittämään myös vuonna 2019 mediassakin laajasti huomioituun Oulun Stora Enson tuotantosuunnan muutokseen johtaneita syitä ja mahdollisia tulevaisuuden näkymiä.

Kartonki on paksurakenteinen, jäykkä ja monikerroksinen paperi. Se on kuljetus-, pakkaus- ja säilytysmateriaalina vanha keksintö. Kartonkia voidaan valmistaa kemiallisesta massasta, mekaanisesta massasta tai uusiomassasta. Suomessa on useita kartonkitehtaita, joissa valmistetaan useanlaisia kartonkityyppejä. Suomalainen kartonki on laadukasta, ja sitä käytetään esimerkiksi lääke- ja ruokapakkauksissa. Suurin osa Suomessa valmistetusta kartongista viedään ulkomaille. Suomessa on kehitetty lukuisia kartonki-innovaatioita. Lähes aina innovaation taustalla on pyrkimys vähentää fossiilisia raaka-aineita ja kasvattaa kiertotalouden roolia raaka-aineiden lähteenä. Mansikkarasian muovin voi korvata pintakartongilla. Keskikokoisesta harvennusmännystä voidaan valmistaa noin 7000 muovitonta mansikkarasiaa. Tämä valinta vähentää 65 kiloa muovia raaka-aineena.

Tuontantosuunnan muutoksen taustalla on useimmiten paperin heikentynyt kysyntä ja kartongin kasvanut suosio. Jotta metsäalan yritykset säilyttäisivät elinvoimaisuutensa, on niiden vastattava muuttuvaan markkinaan lajinvaihdolla paperista kartonkiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Mikkonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/