University of Oulu

Kaivosten ja maanalaisten työpaikkojen työntekijöiden suhde luonnon taustasäteilyyn ja sen riskeihin

Saved in:
Author: Kantakoski, Kaino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210133492
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kantakoski, 2022
Publish Date: 2022-10-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Malila, Jussi
Joutsenvaara, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman teoriaosuudessa käydään läpi radonin historiaa, lainsäädäntöä koskien luonnon taustasäteilyä maanalaisilla työpaikoilla, mitä säteily on, mitä luonnon taustasäteily on, sekä säteilyn ja radonin terveyshaittoja. Tutkielmassa kerrotaan miten kaivoksilla ja maanalaisilla työpaikoilla voi altistua luonnon taustasäteilylle ja miten sitä voidaan vähentää, käyttäen esimerkkinä Pyhäsalmen kaivosta. Tutkimuksen kyselyosiossa toteutin Pyhäsalmen kaivoksen työntekijöille kyselyn jossa kartoitin heidän tietotasoaan koskien säteilyä, luonnon taustasäteilyä ja heidän työpaikkansa säteilyturvallisuutta. Pohdin kyselyn vastauksia ja muodostin niiden perusteella toimenpidesuosituksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaino Kantakoski, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/