University of Oulu

Reconstructing the progress of digital forensic evidence examination and analysis

Saved in:
Author: Järvenpää, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210133495
Language: English
Published: Oulu : T. Järvenpää, 2022
Publish Date: 2022-10-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Kaksonen, Rauli
Reviewer: Röning, Juha
Kaksonen, Rauli
Description:

Abstract

Many commands and tools are used during the evidence examination and analysis stages of digital forensics. If the need to replicate the exact steps from these stages arises later, doing so without proper documentation can be an arduous task. Thus, this thesis focuses on determining how the story of digital forensics progression could be told. To tell the story, this thesis contributes a three-piece system consisting of an updated version of the data collection tool titled Hardtrace, an Application Programming Interface (API) for summarizing and storing collected data to the cloud, and lastly a visualizer application allowing forensic researchers to visually inspect the steps taken during examination and analysis.

To obtain data on digital forensics progression and to test the system, a case study was conducted. The study’s participants had to complete a memory forensics Capture the Flag challenge while using Hardtrace. Collected data from each participant was sent to the cloud API. The system’s ability to reconstruct and detail the progression of participants work was tested by performing visual and statistical analysis on the summarized data. System performance testing was also conducted.

The results demonstrated that the presented system was able to detail, through visualization, the steps case study participants took while solving the challenge. Statistical summary analysis provided a large quantity of information on how each participant worked, deepening the understanding gained from just visual analysis. Finally, performance analysis showed that the system is able to summarize and visualize data in seconds. Updates to Hardtrace reduced command execution times significantly, nonetheless, the more system calls a tool or command performs, the more execution time overhead is still added by Hardtrace.

Digitaaliforensiikan todisteiden tutkimisen ja analyysin rekonstruointi

Tiivistelmä

Digitaaliforensiikan todisteiden tutkimis- ja analyysivaiheissa käytetään useita komentoja ja työkaluja. Jos nämä vaiheet on myöhemmin toistettava samoin tai tutkijan on kerrottava, miten todisteita käsiteltiin, voi tehtyjen toimenpiteiden muistaminen olla haastavaa ilman kunnollista dokumentaatiota. Täten, tämä tutkielma keskittyy ratkaisemaan miten tutkimis- ja analyysivaiheiden eteneminen voitaisiin kertoa ohjelmallisesti. Tätä tarkoitusta varten tässä tutkielmassa toteutettiin kolmiosainen järjestelmä, jonka osat ovat Hardtrace, ohjelmointirajapinta ja visualisointiohjelma. Hardtrace on jo olemassa oleva datankeräystyökalu, jota tässä työssä päivitetään. Pilveen sijoitetun ohjelmointirajapinnan tehtävä on vastaanottaa ja säilyttää Hardtracen tuottamaa dataa, sekä luoda siitä tiivistelmiä. Visualisointiohjelman avulla forensiikkatutkija pystyy tarkastelemaan visuaalisesti tekemänsä forensiikkatutkimuksen etenemistä.

Toteutetun järjestelmän kykyä rekonstruoida digitaaliforensiikan vaiheiden eteneminen testattiin tapaustutkimuksella. Tutkimuksen osallistujat suorittivat muistiforensiikka Capture the Flag -haasteen ja heidän suorituksista kerättiin dataa Hardtracella. Ohjelmointirajapinnan kerätystä datasta tuottamia tiivistelmiä analysoitiin visuaalisesti ja tilastollisesti.

Tutkielman tulokset näyttivät, että järjestelmä kykeni kertomaan visualisoinnin keinoin, miten tapaustutkimuksen osallistujat selättivät heille annetun haasteen. Osallistujien suoritusten tilastollinen analyysi tuotti paljon lisätietoa osallistujien toiminnasta. Järjestelmän suorituskyvyn havaittiin olevan hyvä dataa tiivistäessä ja visualisoidessa. Hardtraceen tehdyt päivitykset laskivat komentojen ja työkalujen suoritusaikoja huomattavasti, mutta tästä huolimatta mitä enemmän järjestelmäkutsuja komento tai työkalu käyttää, sitä enemmän Hardtrace suoritusaikaa kasvattaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Järvenpää, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/