University of Oulu

Biometriset tunnistusmenetelmät ja niiden hyödyntäminen rajatarkastuksissa Euroopassa

Saved in:
Author: Apila, Arto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210143501
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Apila, 2022
Publish Date: 2022-10-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Annanperä, Elina
Description:

Tiivistelmä

Rajatarkastukset ja niiden tekniset toteutukset ovat merkittävässä osassa sujuvien ja turvallisten rajanylitysten kannalta. Alati kehittävän tietoyhteiskunnan kehitys ja sen mukanaan tuomat tarpeet näkyvät myös viranomaistoiminnassa, kuten rajatarkastuksissa. Rajatarkastuksia on perinteisesti tehty ihmisvoimin vertailemalla passin kuvaa sitä esittävään matkustajaan henkilöllisyyden varmentamiseksi. Nykyiset tietotekniset apuvälineet ovat tulleet mukaan myös ”passintarkastukseen” rajatarkastusautomaattien ja kehittyvän biometristen tietojen hyödyntämisen muodossa.

Tässä tutkimuksessa etsittiin kirjallisuuskatsauksen muodossa vastausta tutkimuskysymykseen ”Mitä biometriset tunnistusmenetelmät ovat ja miten niitä hyödynnetään rajatarkastuksissa? Koska tutkimuksen ytimessä on tarkasti säädelty viranomaistoiminta, jossa joudutaan välillä puuttumaan ihmisten perusoikeuksiin, tutkimuksen kannalta tärkeinä lähteinä on käytetty paljon viranomaisjulkaisuja sekä lakeja ja asetuksia.

Tutkimuksen tuloksena saatiin laaja kattaus siitä, miten biometriset tunnistusmenetelmät ovat aikojen saatossa kehittyneet, ja miten siihen liittyvää automatiikkaa hyödynnetään rajatarkastuksissa. Tutkimus kohdistui pääasiassa Schengen-alueen ulkorajaa koskeviin käytänteisiin, mutta tulevaisuuden ratkaisuissa selvitettiin myös muualla maailmassa meneillään olevia pilottihankkeita uuden teknologian käyttöönotosta.

Matkustusasiakirjojen teknisiä ominaisuuksia tutkittiin osana rajatarkastusautomatiikan toimintaa ja biometristen tietojen tallentamista. Matkustusasiakirjojen tekninen standardisointi mahdollistaa rajatarkastusautomaattien sujuvan käytön ympäri maailman.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arto Apila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/