University of Oulu

Säätömenetelmien suunnittelu ja toteutus lämmitysprosessiin

Saved in:
Author: Simonen, Konsta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210183508
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Simonen, 2022
Publish Date: 2022-10-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ruusunen, Mika
Sorsa, Aki
Reviewer: Ruusunen, Mika
Sorsa, Aki
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön tavoitteena oli kehittää ja tutkia säätömenetelmiä itsenäiseen, ja avoimen lähdekoodin ratkaisuja käyttävään säätöjärjestelmään. Tarkasteltaviksi säätömenetelmiksi valittiin perinteinen PID-säätö, sumea säätö ja mallipohjainen säätö. Työn tavoitteena oli myös toteuttaa ensimmäinen versio järjestelmästä. Työn kirjallisuusosa sisältää esittelyn ylätason säätöön ja säätöjärjestelmiin liittyvistä käsitteistä ja periaatteista. Teollisuudessa yleisien hajautettujen ohjausjärjestelmien rakenne ja ylätason optimoinnin merkitys automaatiossa on sisällytetty kirjallisuusosaan lyhyesti. Kirjallisuusosassa esitellään myös kokeellisessa osiossa toteutetut säätömenetelmät, sekä etsittiin niiltä vaadittavia ominaisuuksia skaalautuvuuden ja joustavuuden mahdollistamiseksi.

Säätömenetelmien suorituskykyä arvioitiin testausympäristössä toteutetuissa säätötesteissä. Järjestelmä toimi testeissä hyvin, ja jatkokehityksen jälkeen sen siirtämistä tuotantoon voidaan suunnitella. Kolmen toimi- ja mittalaitteen prosessissa testausympäristön lämmitysvastusten tuottama ristikkäisvaikutus vaikuttaa takaisinkytkettyjen säätimien toimintaan. Mallipohjaisen säätimen sisältämä järjestelmän dynamiikkaa kuvaava malli mahdollistaa ristikkäisvaikutusten huomioimisen yksinkertaisella tavalla, joka ilmenee muita säätömenetelmiä pienempinä ylityksinä. Säätömenetelmien vertailuluku kolmen toimi- ja mittalaitteen säätötestissä PI-säätimellä keskineliövirhe oli 188,56 ºC2, sumealla PI-säätimellä keskineliövirhe oli 170,24 ºC2 ja mallipohjaisella säätimellä keskineliövirhe oli 166,37 ºC2.

Design of control methods and implementation in the heating process

Abstract

The goal of this master’s thesis was to develop and study control methods for independent control system that uses open source solutions. The control methods studied were traditional PID control, fuzzy control and model predictive control. Another goal was also to implement the first version of this control system. In theory part of the thesis, concepts and principles related to advanced process control and controls systems are reviewed. The structure of distributed control systems common in industry and the importance of upper-level optimization related to process automation are briefly discussed in the theory. Required characteristics of the control methods and control system were examined to enable scalability and flexibility. Also, theory of the control methods implemented in experimental part of the thesis are included.

The performance of the developed control methods was evaluated in the testing process. The control system performed successfully in the tests and after further development it can be planned to be used in production. In the process of three controlled and manipulated variables, the coupling effect related to the heating resistances of the testing environment affects the operation of the feedback controllers. The dynamic model used in the model predictive controller enables coupling effects between process variables to be taken into account in a simple way. The model predictive control manifests itself as a smaller overshoot than other tested control methods. The mean squared error values for the control methods in the control test of three controlled and manipulated variables were 188,56 ºC2, 170,24 ºC2 and 166,37 ºC2 for the PI controller, the fuzzy PI controller and the model predictive controller, respectively.

see all

Subjects:
Copyright information: © Konsta Simonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/