University of Oulu

Pienten karboksyylihappojen nestekromatografiassa käytettävät detektorit

Saved in:
Author: Ylinen, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210223531
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Ylinen, 2022
Publish Date: 2022-10-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Johanna
Lappalainen, Katja
Description:

Tiivistelmä

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) on monipuolisesti hyödynnetty analyysimenetelmä orgaanisten yhdisteiden analysoinnissa kvalitatiivisesti sekä kvantitatiivisesti. Nestekromatografiassa kriittinen osa analyysiä on detektointi. Käytetyt detektorit havaitsevat analyytin, jollain kemiallisella tai fysikaalisella ilmiöllä tai ominaisuudella, mikä on ominaista juuri kyseiselle detektorityypille. Ihanteellisesti yhdellä detektorilla pystyttäisiin analysoimaan kaikkien mahdollisten näytetyyppien kaikki analyytit, mutta tämä ei käytännössä ole mahdollista, vaan detektori tulee valita ja menetelmä tulee soveltaa tietylle analyytille sopivaksi.

Pienet suoraketjuiset karboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalisena ryhmänä on karboksyyliryhmä (-COOH). Tutkielmassa käsiteltiin spektrofotometrisen ultraviolettiabsorptioon ja näkyvän valon absorptioon perustuvan detektorin, taitekerroindetektorin sekä valonsirontadetektorin toimintaa ja soveltuvuutta pienten, maksimissaan noin kuuden hiilen mittaisten, suoraketjuisten karboksyylihappojen analysointiin nestekromatografialla.

Yleisimmillä detektorityypeillä voidaan analysoida pieniä suoraketjuisia karboksyylihappoja hyvin. Parhaiten karboksyylihapoille vaikuttaisi soveltuvan valonsirontadetektori sekä spektrofotometriseen ultraviolettiabsorptioon ja näkyvän valon absorptioon perustuva detektori. Taitekerroindetektorilla toteamis- ja määritysrajat jäävät merkittävästi korkeammiksi kuin edellä mainituilla. Taitekerroindetektorilla myös analyysiä häiritsevät ulkoiset tekijät, kuten ympäristön lämpötila, vaikuttavat menetelmän toimivuuteen. Huolellisesti kehitetyllä menetelmällä analyytit voidaan havaita luotettavasti, toistettavasti, nopeasti ja helposti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Ylinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/