University of Oulu

Yleisimpien kipulääkkeiden analysointi jätevesistä UHPLC-MS/MS-menetelmällä

Saved in:
Author: Hannula, Laura-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210223532
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-M. Hannula, 2022
Publish Date: 2022-10-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lappalainen, Katja
Description:

Tiivistelmä

Kipulääkkeitä käytetään runsaasti ympäri maailmaa niiden suotuisten vaikutusten ja helpon saatavuuden vuoksi. Niitä päätyy jätevedenpuhdistuslaitoksille mm. kotitalouksien, sairaaloiden ja teollisuuden jätevesien mukana. Kipulääkkeet poistuvat jätevedestä puutteellisesti, johtuen niiden kemiallisista ominaisuuksista ja puhdistusprosessien heikosta soveltuvuudesta lääkeaineiden poistamiseen. Kipulääkkeet esiintyvät jätevesissä vaihtelevina pitoisuuksina prosessoimattomien ja prosessoitujen jätevesien välillä. Niiden analysointi vaatii menetelmän kannalta riittävän hyvää herkkyyttä ja alhaisia määritysrajoja. Ultrakorkean erotuskyvyn nestekromatografia yhdistettynä tandem-massaspektrometriin (UHPLC-MS/MS) on suosittu menetelmä analysoitaessa lääkeaineiden pitoisuuksia erilaisissa vesi- ja ympäristönäytteissä. Sen tärkeitä etuja ovat lisääntynyt herkkyys, nopea analyysi suurelle määrälle yhdisteitä, alhaiset määritysrajat sekä luotettavuus. Tässä tutkielmassa perehdytään siihen, millaisia pitoisuuksia kipulääkkeille on saatu UHPLCMS/MS-menetelmällä jätevesistä Australiassa, Espanjassa, Pakistanissa, Portugalissa ja Unkarissa.

Tarkastelun kohteena olevat kipulääkkeet ovat aspiriini ja salisyylihappo, diklofenaakki, ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni ja parasetamoli. Pitoisuuksia tarkastellaan sekä jätevedenpuhdistamoille virtaavissa että puhdistetuissa jätevesissä, ts. influentti- ja effluenttivesissä. Tutkielmassa tarkasteltujen tutkimusten tulosten perusteella kipulääkkeiden pitoisuudet ovat influenttivesissä tavallisesti tuhansia ng/l ja effluenttivesissä kymmenistä satoihin ng/l. Tulosten perusteella parasetamolin pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeimpia influenttivesissä muihin kipulääkkeisiin verrattuna. Effluenttivesien osalta diklofenaakin pitoisuudet ovat olleet poikkeuksellisen suuria ja se poistuu jätevedenpuhdistusprosesseissa huonommin kuin muut kipulääkkeet. Jätevesien sisältämien lääkeaineiden luotettava analysointi on tärkeää, jotta puhdistetun veden käyttö on turvallista. Pitoisuuksista ollaan kiinnostuneita myös mahdollisten ympäristövaikutusten takia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura-Mari Hannula, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/