University of Oulu

Mitä on hyvä isovanhemmuus?

Saved in:
Author: Länsman, Alpo1; Länsman, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210263535
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Länsman; E. Länsman, 2022
Publish Date: 2022-10-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karhu, Jutta
Description:

Tiivistelmä

Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutettu kandidaatin tutkielmamme käsittelee hyvään isovanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Isovanhemman rooli määritellään usein subjektiivisten tuntemusten pohjalta. Tästä syystä perhesukupolvien käsitykset hyvästä isovanhemmuudesta voivat vaihdella paljon. Selkeää yleismallia hyvälle isovanhemmuudelle ei ole. Perhesukupolvien toisistaan erilaiset odotukset isovanhemmuuden roolista voivat aiheutta ristiriitoja. Koemme, että hyvän isovanhemmuuden tarkempi määrittely on tarpeellista ja hyödyllistä: määritelmää voidaan käyttää esimerkiksi sukupolvien välisen rakentavan keskustelun pohjana ja sukupolvisuhteiden edistäjänä. Myös neuvolatyöntekijät voivat hyödyntää tutkittua tietoa isovanhemmuudesta keskustellessa sosiaalisista turvaverkoista perheen kanssa.

Tutkielmamme rakentuu kolmen tutkimuskysymyksen varaan: mitä on isovanhemmuus?; mikä merkitys isovanhemmalla on eri sukupolvien näkökulmasta?; mitkä ovat hyvän isovanhemmuuden osatekijät? Pyrkiessämme vastaamaan näihin kysymyksiin olemme sisällyttäneet tutkielmaamme näkökulmia muun muassa evoluutio-, sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta. Keskeisimpinä käsitteinä pidämme isovanhempien investointien ja osallistumisen käsitteitä. Tämän tutkielman tärkein tulos on luomamme määritelmä hyvästä isovanhemmuudesta ja sen osatekijöistä: hyvä isovanhempi 1) on saatavilla ydinperheiden haastavissa elämäntilanteissa, 2) panostaa yhdessäoloon ja vuorovaikutuksen laatuun sekä 3) pitää huolta sopivasta osallistumisen intensiteetistä.

Tässä työssä korostuu länsimainen näkökulma isovanhemmuuteen ja onkin syytä huomioida, että eri kulttuureissa kasvatuksen yhteisöllisyys vaihtelee ja isovanhemmilla saattaa olla eri tehtäviä. Tulevaisuudessa yhteisöllistä kasvatusta tulisi tutkia enemmän. Isoäitiyttä on tutkittu runsaasti, mutta myös isoisien ja muiden apuvanhempien roolia lasten kasvatuksessa tulisi tutkia lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alpo Länsman; Essi Länsman, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/