University of Oulu

Kirjastoesihenkilön rooli hiljaisen tiedon tunnustamisessa, tunnistamisessa ja esille tuomisessa

Saved in:
Author: Huhta, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211023545
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Huhta, 2022
Publish Date: 2022-11-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Enwald, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on laadullinen tutkimus, jonka teema on hiljainen tieto kirjaston johtamisen kontekstissa. Tutkimuksen päämäärä on selvittää, kuinka kirjasto esihenkilöt ymmärtävät hiljaiseen tietoon liittyviä merkityksiä ja ilmiöitä yksilötasolla kirjaston johtamisen kontekstissa, sekä ymmärtää hiljaisen tiedon roolia kirjastojen johtamiseen liittyvässä kulttuurissa. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla kahta kirjaston esihenkilöä. Haastatteluaineisto analysointiin käyttämällä sisällönanalyysia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Huhta, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/