University of Oulu

Torninosturin perustaminen

Saved in:
Author: Lehtosaari, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211093555
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lehtosaari, 2022
Publish Date: 2022-11-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rasi-Koskinen, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi torninostureiden yleisintä perustamistapaa eli maanvaraista laattaperustusta. Työn tavoitteena oli selvittää torninosturin perustuksen mitoituksen perusteet. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työssä keskitytään ja käydään läpi maanvaraiselle laattaperustukselle kohdistuvia kuormia torninosturin tapauksessa. Myös itse perustuksen mitoitusperiaatteita raapaistaan pintapuolisesti.

Torninostureiden perustukset suunnitellaan standardia SFS-EN 1997-1 antura- ja laattaperustuksien suunnittelusta soveltaen. Mitoituksessa otetaan huomioon seuraavat rajatilat: kokonaisvakauden menetys, kantokestävyyden ylittyminen, lävistysmurtuma, pusertuminen, liukumurtuma, rakenteen ja maapohjan yhdistetty murtuminen, liian suuret painumat, paisumisesta (roudasta tai muista syistä johtuva liiallinen nousu) sekä värähtelyt, joita ei voida hyväksyä.

Towercrane foundations

Abstract

This thesis examines the most common foundation method for tower cranes, underground slab foundation. The goal of the work was to find out the basis for dimensioning the foundation of the tower crane. The work was carried out as a literature review. The work focuses on and goes through the loads on the underground slab foundation in the case of a tower crane. The dimensioning principles of the foundation itself are also scratched superficially.

The foundations of tower cranes are designed by applying the standard SFS-EN 1997-1 on the design of sensor and slab foundations. The following limit states are checked in the design: loss of overall stability, exceeding the bearing capacity, punching fracture, crushing, sliding fracture, combined fracture of the structure and the ground, excessive settlements, excessive heave due to expansion (frost or other reasons) and unacceptable vibrations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Lehtosaari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/