University of Oulu

Infidelity as a taboo on the albums folklore and evermore by Taylor Swift

Saved in:
Author: Kivelä, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211103561
Language: English
Published: Oulu : I. Kivelä, 2022
Publish Date: 2022-11-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rauniomaa, Mirka
Description:

Abstract

This Bachelor’s thesis researches infidelity as a linguistic taboo on two albums, folklore and evermore (2020) by singer-songwriter Taylor Swift. A taboo is a topic in discourse that speakers find offensive, impolite or distasteful, and therefore the tabooed word or expression is avoided. Taboo language is a phenomeon present in all languages and cultures, but there is variety in which topics are found socially acceptable. Researching a possible taboo in lyrical texts offers insight to why topics become tabooed and how language is used for avoidance. The main device of taboo language is euphemism, which takes various forms that are open for linguistic analysis. To derive social meaning from linguistic elements, the thesis utilizes Fairclough’s (2010) three-step method of Critical Discourse Analysis (2010) and the framework of euphemism constructed by Allan and Burridge (1991). The study concludes that on the two albums by Swift, infidelity is referred to with extensive use of euphemism, of which circumlocution is the most applied method. The frequent use of euphemism signals that the writer considers infidelity unfavorable, and aims to cover from harmful emotions.

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma tarkastelee uskottomuutta kieliopillisena tabuna laulaja-lauluntekijä Taylor Swiftin levyillä folklore ja evermore (2020). Tabu on aihe, jota pidetään vastenmielisenä, epäkohteliaana tai mauttomana, jolloin puhujat pyrkivät välttelemään tai kiertämään siitä puhumista. Tabukieltä esiintyy kaikissa kielissä ja kulttuureissa, mutta tabun aiheet sekä ilmaisutavat vaihtelevat sosiaalisten arvojen mukaisesti. Koska tabut ovat kulttuuri- ja kielikohtaisia, puheyhteisön jäsenten kielelliset ilmaisut paljastavat mitä pidetään hyväksyttävänä puhujan sosiaalisessa ympäristössä. Mahdollisen tabun tutkiminen lyyrisessä kontekstissa paljastaa miten kirjoittaja käyttää lyriikoita itseilmaisuna: miten tabua vältetään kielenkäytöllä, ja miksi aihe saattaa olla tabu. Tabukielen keskeisin ilmiö on eufemismi, eli kiertoilmaus, joka saa eri muotoja kielessä. Tämä tutkielma keskittyy eufemismin muotoihin kriittisen diskurssianalyysin menetelmin, yhdistäen Fairclough’n (2010) kolmeportaisen lähestymistavan Allanin ja Burridgen (1991) tutkimuskehykseen. Tutkielma osoittaa, että Swiftin kahdella levyllä uskottomuuteen viitataan lähes aina eufemismilla, joista yleisin tapa on kiertely. Tiheä kiertoilmausten käyttö uskottomuudesta puhuessa viittaa siihen, että puhuja pitää aihetta sopimattomana ja pyrkii suojautumaan haitallisilta tunteilta

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Kivelä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/