University of Oulu

The forgotten translator : an analysis of the Final Fantasy VII translation

Saved in:
Author: Julkunen, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211103562
Language: English
Published: Oulu : V. Julkunen, 2022
Publish Date: 2022-11-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rauniomaa, Mirka
Description:

Abstract

Final Fantasy VII is a video game released by Square in Japan in 1997. The game, like many others released in the late 90s, is known for its odd, confusing, or contradicting translation and transliteration choices. Some moments in the English translation have been the subject of debate among fans of the game, as the translation either fails to deliver the message of the source text or is retconned in a later addition to the series. With the help of Chandler and Deming’s The Game Localization Handbook (2012) and Vîlceanu’s review of An Introduction to Translator Studies (2021), this thesis employs a qualitative, descriptive Translation Studies approach to examine the problematic parts between the original Japanese script and the English translation and to address the accuracy of the translation. The thesis also compares how the same information was delivered in later additions to the series. The results of the thesis imply that the translators were not given enough support or context during the translation project. The translators had to make decisions based on the source text, and some of their choices negatively impacted the playing experience.

Tiivistelmä

Final Fantasy VII on japanilaisen videopeliyritys Squaren Japanissa vuonna 1997 julkaisema videopeli. Kyseinen peli, kuten monet muut 1990-luvun lopulla julkaistut videopelit, on tunnettu sen oudoista, hämmentävistä tai ristiriitaisista englanninkielisistä käännöksistään. Pelin käännöksistä käydään edelleen keskustelua pelin fanien keskuudessa, sillä tietyt osat käännöksestä eivät joko onnistuneet välittämään samaa viestiä kuin japanilainen lähdeteksti, tai käännösten välittämä viestiä on selkeästi muutettu pelisarjan myöhemmissä osissa. Hyödynnän tutkielmassa Chandlerin ja Demingin The Game Localization Handbookia (2012) ja Vîlceanun An Introduction to Translator Studies -katsausta (2021), sekä kvalitatiivista, kuvailevaa käännöstutkimuksen lähestymistapaa. Tarkastelen alkuperäisen japanilaisen käsikirjoituksen sekä englanninkielisen käännöksen välisiä ongelmallisia kohtia, ja käsittelen käännöksen tarkkuutta. Lisäksi tutkin, miten englanninkielistä käännöstä on myöhemmissä peleissä muutettu tai korjattu. Tutkielman tulokset viittaavat siihen, että pelin kääntäjille ei annettu tarpeeksi tukea tai pelimateriaalia käännösprojektin aikana. Kääntäjät joutuivat tekemään päätöksiä lähdetekstin pohjalta, ja osa kääntäjien valinnoista päätyivät vaikuttamaan pelikokemukseen negatiivisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Julkunen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.