University of Oulu

Saunaravintola & rinnemökit Norjan Lofooteille

Saved in:
Author: Hoskari, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 111.9 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153591
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Hoskari, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Lakkala, Matti
Description:

Tiivistelmä

Suunnitelmapainoitteisen diplomityöni aiheena on saunaravintola Norjan Lofooteille. Saunaravintolan olen sijoittanut kauniille Hauklandin rannalle, joka on suosittu turistikohde. Hauklandin ranta on yksi tunnetuimmista rannoista Lofooteilla. Saunaravintolan lisäksi olen diplomityöhöni sisällyttänyt veistoksellisia mökkejä Mannen vuoren rinteille. Mannen vuori sijaitsee Hauklandin ja Uttakleivin rantojen välissä. Näitä rantoja yhdistää Mannen vuoren läpi kulkeva tunneli, Veggen vuoren kärkeä myöten kulkeva rantatie sekä patikointireitti vuoren yli. Korkeilla lasiseinillä varustetut mökit sijoittuvat patikointireitin varrelle. Mökkien näköalat avautuvat vuoren rinteeltä etelän suuntaan kehystäen vuori- ja merimaiseman taideteoksekseen.

Diplomityöni taustalla on vahva oma kokemus Lofooteista paikan päällä. Työssäni analysoin kokemusta niin omasta kuin erilaisten ihmistyyppien näkökulmasta. Olen keskittynyt työssäni tiloihin osana maisemaa ja miten ihmiset ne kokevat. Syvennyn saunaravintolan ja mökkien rakenne- ja materiaaliratkaisuihin. Diplomityöni on minun ajatukseni, kuinka kehittäisin Hauklandin rannan tarjontaa turisteille siten, että luonto on kuitenkin pääosassa. Tavoitteenani on, että luonto ja arkkitehtuuri ovat osa toisiaan.

Diplomityöni koostuu kolmesta eri osasta: Johdanto, Sijainti ja Suunnitelma. Sijainti-osiossa käsittelen rakennuksien sijaintia ja ympäristöä. Kerron omasta matkastani Lofooteille ja siitä, miksi päädyin tähän aiheeseen diplomityössäni. Sijainti-osiossa esiintyy myös Kokemus toisen silmin-kohta, jossa analysoin useamman ihmisprofiilin kautta, miten eri ihmiset kokevat ympäristön arkkitehtuurini kautta. Suunnitelma-osiossa esittelen suunnitelmaratkaisuni ja sen tavoitteet.

Sauna-restaurant & slope view cabins in Norway’s Lofoten

Abstract

The theme of my master’s thesis is the design of a new Sauna-Restaurant in Norway’s Lofoten Islands. I have placed the Sauna-Restaurant on the beautiful Haukland Beach, which is a popular tourist destination. Haukland Beach is one of the most famous beaches in Lofoten. In addition to the Sauna-Restaurant, my thesis includes sculptural cabins on the hill of Mannen mountain. Mannen mountain is located between Haukland and Uttakleiv Beaches. These beaches are connected by a tunnel passing through Mannen mountain, a beach road that runs along the top of Veggen mountain and a hiking trail over the mountain. The cabins with high glass walls are located along the hiking trail. The views of the cabins open up from the mountain hill to the South by framing the mountain and sea landscape as a work of art.

The background of my thesis is based on a strong experience of my own visit to Lofoten. In my thesis I will analyze experience from my own perspective as well as from the perspective of different types of people. I have focused on spaces as part of the landscape and how people experience them. I will delve into the structural and material solutions of the Sauna-Restaurant and cabins. My master’s thesis is based on my idea of how I would develop the offer of Haukland Beach for tourists in such a way that nature still plays the main role. My goal is that the nature and architecture are part of each other.

My master’s thesis consists of three different parts: Introduction, Location and Plan. The Location-section deals with the location and the environment of the buildings. I will tell about my own trip to Lofoten and why I ended up on this topic of my thesis. The Location-section deals also with the topic of “experience through the eyes of another person”-paragraph in which I analyze through several human profiles how different people experience the environment by my architecture.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Hoskari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/