University of Oulu

Kehittyvä Kontinkangas : OSAOn Kontinkankaan kampuksen jatkokäyttö

Saved in:
Author: Kärki, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 36.1 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153595
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kärki, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Outila, Tarja
Reviewer: Luusua, Aale
Description:

Tiivistelmä

Tämä on suunnitelmapainotteinen diplomityö, jonka tarkoituksena on löytää vaihtoehtoisia maankäytön ratkaisuja Oulun Kontinkankaalla sijaitsevan OSAOn tontille hankkeen OSAO OULU KAMPUS 2030 tueksi. OSAO OULU KAMPUS 2030 -hankkeen tavoitteena on tiivistää kiinteistöjä ja yhdistää OSAOn Oulun kampukset yhdeksi moderniksi kampusalueeksi, minkä vuoksi Kontinkankaan kampusalue tyhjenisi opetustoiminnasta jättäen tilaa uusille maankäytön ratkaisuille.

Diplomityö sisältää kirjallisen osuuden, jossa kerrotaan suunnittelua ohjaava taustatieto sekä esitellään tontin nykytila. Työn suunnitelmaosuus koostuu yhdeksästä vaihtoehtoisesta luonnosmaisesta suunnitelmasta ja yhdestä tarkemmasta suunnitelmasta, joka pohjautuu vaihtoehtoisten suunnitelmien kautta potentiaalisimmiksi todettuihin maankäytön ratkaisuihin.

Developing Kontinkangas : the follow-up use of the OSAO’s Kontinkangas campus

Abstract

This is a design-oriented master’s thesis which aims to find alternative land use solutions for OSAO’s campus area located in Kontinkangas, Oulu. This master’s thesis is made to serve OSAO OULU CAMPUS 2030 -project of which the goal is to unite all OSAO’s Oulu campuses into a new modern combined campus. Due to the project, educational activity on the Kontinkangas campus is going to discontinue and the property will require fresh land use solutions as a follow-up.

This thesis includes a written part which covers the background and represents the current state of the property. The plan part consists of two sections: nine schematic alternative plans and a more detailed plan based on the most potential findings on the alternative plans.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Kärki, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.