University of Oulu

Värien merkitys hyönteisten ekologiassa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Saved in:
Author: Mattila, Sonja-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211183611
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Mattila, 2022
Publish Date: 2022-11-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Mutanen, Marko
Kivelä, Sami
Description:

Tiivistelmä

Luonto on hyvin monimutkainen, monikerroksinen harmoniassa elävä iso organismi. Jokainen laji linkittyy toisiinsa ja vuorovaikuttaa sekä elollisen että elottoman luonnon kanssa. Jokainen laji tarjoaa oman osansa tähän toimivaan kokonaisuuteen ylläpitäen monimuotoisuutta ja tasapainoa elämän jatkumossa.

Hyönteiset ovat laaja ja erittäin tärkeä lajiryhmä, joka tarjoaa ekosysteemille elintärkeitä palveluita. Vaikka ne ovatkin hyvin pieniä ja suurimman osan ajasta piilossa ihmissilmältä, niillä on hyvin suuri rooli ekosysteemien toimintojen ylläpidossa muun muassa tarjoten ravintoa monelle eliöryhmälle sekä toimien pölyttäjinä.

Värien merkitys hyönteisten ekologiassa on kiinnostanut monia tutkijoita jo kauan. Etenkin värit hyönteisten kommunikoinnissa on tuonut paljon mielenkiintoista tietoa eläinten käyttäytymisekologian alalle. Väreillä on kuitenkin signaloimisen lisäksi monia muita tärkeitä toimintoja. Ne auttavat hyönteisiä sopeutumaan ympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin.

Kyky sopeutua muuttuviin elinoloihin on viime vuosikymmenien aikana tullut entistä olennaisemmaksi selviytymisen kannalta. Syynä tähän on ilmastonmuutos ja ihmisen aiheuttamat muutokset eri lajien elinympäristöissä. Ilmastonmuutos vaikuttaa lähes kaikkiin lajeihin, mutta kriittisessä tilanteessa ovat muun muassa tärkeät avainlajimme perhoset. Perhoset vaihtolämpöisinä habitaattispesialisteina reagoivat herkästi elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tämä on varoittava esimerkki siitä kuinka tätä vauhtia muuttuva ympäristö vaikuttaa lajistoon ja luontomme hyvinvointiin. Vaikka monet lajit pystyisivätkin sopeutumaan ilmastonmuutokseen, voi heikoimmat lajit kadotessaan heikentää ekosysteemiä muilla tavoin varsinkin, jos kyseessä on avainlaji.

Nyt jos koskaan on tärkeää kääntää katse eliöyhteisömme pienimpiin ja ottaa niiltä opiksi. Hyönteiset toimivat informaatio rikkaina bioindikaattoreina tarjoten tietoa sekä elinympäristön tilasta että ekosysteemin monimuotoisuudesta ja hyvinvoinnista. Tärkeää on muistaa, että kaikkien linkittyessä luonnossa toisiinsa voi pienetkin muutokset kumuloitua hyönteisaiheeseen sopivan ‘perhosvaikutuksen’ tavoin ja vaikuttaa suuresti koko ekosysteemin hyvinvointiin.

Tässä työssä käsittelen hyönteisten roolia ekosysteemeissä sekä tarkemmin niiden vuorovaikutussuhteita muiden lajien kanssa. Otan esille myös värien roolin sekä vuorovaikutussuhteissa että ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Käsittelen ilmastonmuutoksen ja värien vuorovaikutusta värien kunkin roolin näkökulmasta ja keskityn hyönteisistä tarkemmin perhosiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja-Maria Mattila, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.