University of Oulu

Minecraft as a learning tool for classroom activities and extramural English learning

Saved in:
Author: Nguyen, Nghi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211183612
Language: English
Published: Oulu : N. Nguyen, 2022
Publish Date: 2022-11-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Description:

Abstract

Over the years, digitalization has provided diverse opportunities for new ways of language learning. These opportunities include learning English outside the school boundaries through a variety of activities (e.g., gaming), or participating in a gamified learning experience. In an era where learners use technology to their advantage when it comes to learning, Minecraft, a sandbox-adventure game, provides potential in enhancing these types of learning experiences further.

This thesis investigates Minecraft and discusses its affordances for English learning. Previous studies and ethnography are used to introduce and discuss about the game and its central features on a general level. Example activities are introduced, explored, and examined with the backdrop of Extramural English and Gamification, while Krashen’s Input Hypothesis is used to examine how learning in Minecraft could potentially happen. The findings of the thesis suggest that Minecraft is a versatile, accessible game that facilitates the creation of flexible activities. Furthermore, these findings also indicate that gamification of the activities may also provide additional opportunities for learners to engage in a fun, meaningful and collaborative learning experiences. By having an environment where learners can interact with visual inputs, the findings also suggest that Minecraft can provide opportunities for language learning. Minecraft may thus pave ways for interesting methods of learning English by providing a platform that the educators and learners can take advantage of for their activities.

Minecraftin hyödyntäminen englannin oppimisen työkaluna sekä luokkahuoneaktiviteeteissa että koulun ulkopuolella

Tiivistelmä

Digitalisaatio on vuosien aikana tarjonnut monipuolisia mahdollisuuksia oppia kieltä uusilla tavoin. Näihin mahdollisuuksiin lukeutuvat muun muassa Englannin kielen oppiminen koulun rajojen ulkopuolella tapahtuvien aktiviteettien kautta (esim. pelaamisen kautta) tai osallistuminen pelillistettyyn kieltenoppimiskokemukseen. Nykyaikana, kun oppijat hyödyntävät teknologiaa oppimisessa, hiekkalaatikko-seikkailupeli Minecraft tarjoaa mahdollisuuksia edistää näitä oppimiskokemuksia entisestään.

Tämä kanditutkielma käsittelee Minecraftia ja sen käyttömahdollisuuksia Englannin kielen oppimisen kannalta. Aiempia tutkimuksia ja etnografiaa on hyödynnetty keskustellakseen pelistä ja sen keskeisistä ominaisuuksista yleisellä tasolla. Peliin liittyviä esimerkkiaktiviteetteja esitellään, tutkitaan ja käsittellään koulun ulkopuolella tapahtuvan Englannin oppimisen (Extramural English) ja pelillistäminen (Gamification) pohjalta, ja Minecraftissa mahdollisesti tapahtuvaa oppimista käsitellään Krashenin Input Hypothesis -teorian avulla. Tutkielmassa tehdyt tulokset osoittavat, että Minecraft on monipuolinen ja helppokäyttöinen peli, joka helpottaa joustavien tehtävien luomista. Tämän lisäksi tulokset tuovat esille, että aktiviteettien pelillistäminen voi tarjota oppijoille lisämahdollisuuksia osallistua hauskoihin, merkityksellisiin sekä yhteistyöhön perustuviin oppimiskokemuksiin. Tutkielman löydökset myös osoittavat, että Minecraft tuo mahdollisuuksia oppia kieltä tarjoamalla ympäristön, jossa oppijat voivat olla vuorovaikutuksessa visuaalisten virikkeiden kanssa. Näin ollen Minecraft voi tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia oppia Englantia tarjoamalla alustan, jota opettajat ja oppijat voivat käyttää hyödyksi aktiviteeteissaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nghi Nguyen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.