University of Oulu

Pehmeän röntgenalueen pyyhkäisyläpäisymikroskopia ja sen soveltaminen kudosnäytteisiin

Saved in:
Author: Rimali, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211213618
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rimali, 2022
Publish Date: 2022-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Patanen, Minna
Mansikkala, Tuomas
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan pehmeän röntgenalueen pyyhkäisyläpäisymikroskopiaa (scanning transmission x-ray microscopy, STXM) ja sen soveltamismahdollisuuksia kudosnäytteiden analysoinnissa. Aihetta aluksi pohjustetaan käsittelemällä aineen rakenteeseen, röntgensäteilyn ja aineen väliseen vuorovaikutukseen sekä röntgenspektroskopiaan liittyviä käsitteitä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kvanttimekaaninen atomimalli ja molekyyliorbitaaliteoria. Tietojen pohjalta kuvaillaan STXM-menetelmän toimintaperiaatteet. Tämän jälkeen käsitellään STXM-menetelmässä käytettävää laitteistoa, kuten säteilylähteenä toimivaa synkrotronia ja monia optisia komponentteja. Tutkielman lopussa esitellään yksi STXM-tekniikkaa hyödyntänyt tutkimus, jossa sillä analysoitiin hermosoluja hermostorappeumasairauksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Rimali, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.