University of Oulu

Asemanseudun täydennysrakentaminen Jyväskylän Hannikaisenkadulla

Saved in:
Author: Heikkinen, Riina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 38.4 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211213620
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Heikkinen, 2022
Publish Date: 2022-11-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Outila, Tarja
Reviewer: Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö on suunnittelupainotteinen diplomityö, joka on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Työn tarkoituksena on toimia osana Jyväskylän keskusta-asemanseudun osayleiskaavan taustasuunnittelua. Työn ohjauksesta ovat vastanneet Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä professorit Helka-Liisa Hentilä ja Tarja Outila.

Tavoitteena on esittää vaativaan liikenteen solmukohtaan omaleimaista täydennysrakentamista, joka huomioi liikenteen aiheuttamat riskit sekä täydentää kunnioittaen jo olemassa olevaa maisemaa ja rakennuskantaa. Kaupungin täydennysrakentamisen tavoitteena alueelle on korkeaa ja tiivistä, keskustamaista asumista.

Diplomityön kirjallinen osuus koostuu taustapohdinnasta kaupungistumisen ja täydennysrakentamisen syistä ja mahdollisuuksista sekä liikennealueelle suunnittelun ongelmista ja ratkaisukeinoista. Kohteen esittelyosiossa taustoitetaan Jyväskylän keskustan kehittymistä sen nykyiseen muotoonsa sekä valotetaan alueen tulevaisuuden visioita. Alueanalyysiin on koottu omien havaintojen ja olemassa olevan tiedon pohjalta koostettuja teemakarttoja. Lopuksi ehdotetaan täydennysrakentamisen viitesuunnitelma kohdealueelle.

Infill building of the train station area on the Hannikaisenkatu street of Jyväskylä

Abstract

This diploma thesis is a design-oriented master’s thesis which has been done in co-operation with the city of Jyväskylä. The purpose of this project is to be an urban design concept for the development of the new city plan of Jyväskylä station area. This thesis has been supervised by professors of architecture Helka-Liisa Hentilä and Tarja Outila from the University of Oulu and architects Mari Raekallio and Reijo Teivaistenaho from the city of Jyväskylä.

The goal of this thesis is to present a distinctive design based on urban infill into a challenging site framed by intersecting transport. The design acknowledges the risks of the surrounding trafic and respects its surrounding city structure and scenery. The city of Jyväskylä’s goal for the urban inifll is to have high -rise and compact, urban-like living.

The written part of this thesis consists of research on the reasons and different possibilities of urbanization and urban infill, and of the different challenges and solutions on building on a high trafic area. The introduction of the site explores the background of the Jyväskylä city center’s growth, phases throughout history into its current state and also sheds light on the future visions regarding the area. The area analysis consists of themed maps, that have been based on personal observations and aquired information. Finally a concept design based on urban infill is presented for the target area.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riina Heikkinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/