University of Oulu

Van der Waerdenin lauseen algebrallinen todistus

Saved in:
Author: Hepola, Mauno1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211213623
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hepola, 2022
Publish Date: 2022-11-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Filali, Mahmoud
Reviewer: Myllylä, Kari
Filali, Mahmoud
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma esittelee van der Waerdenin lauseen ja erään tavan todistaa se algebrallisesti. Lause väittää, että mielivaltaisesti äärelliseen määrään osajoukkoja ositetussa luonnollisten lukujen joukossa johonkin osajoukkoon sisältyy halutun mittainen (mutta äärellinen) aritmeettinen sarja. Usein tämä ilmaistaan myös luonnollisten lukujen värittämisenä ja yksivärisenä sarjana. Van der Waerden todisti lauseen kombinatoriikan avulla. Samoin ovat tehneet monet muut hänen jälkeensä.

Tässä tutkielmassa esitellään kuitenkin algebrallinen todistus. Vuonna 1978 Bergelson, Furstenberg, Hindman ja Katznelson julkaisivat todistuksen, joka käyttää luonnollisten lukujen kompaktisointia ja idempotentteja.

Ennen varsinaista todistamista esitellään tarvittavia apuneuvoja, kuten Zornin lemma, luonnollisten lukujen Stone–Čech-kompaktisointi βN sekä ideaalien ja idempotenttien ominaisuuksia. Avaruudesta βN ja ei-kommutatiiviseksi osoittautuvasta yhteenlaskusta muodostetaan puoliryhmä, lopulta kompakti Hausdorffin oikea topologinen puoliryhmä, jossa halutun mittaisen aritmeettisen sarjan olemassaolo jossakin osajoukossa saadaan lyhyesti todistetuksi.

Todistusta varten luodaan joukko kaikista halutun pituisista aritmeettisista sarjoista ja tämän joukon sulkeuma avaruudessa βN. Osoitetaan, että sulkeumaan sisältyy välttämättä idempotenttisarja ja tämä vastaa juuri etsittyä yksiväristä sarjaa.

Tämä idempotenttimenetelmä osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi. Sillä todistettiin monia muitakin lauseita. Tutkielman lopussa esitellään esimerkkinä Hales–Jewettin lause ja sen todistaminen.

Tutkielman päälähteenä on Bergelsonin, Furstenbergin, Hindmanin ja Katznelsonin artikkeli An Algebraic Proof of van der Waerden’s Theorem. Tärkeimpänä apulähteenä on Hindmanin ja Straussin teos Algebra in the Stone–Čech Compactification.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mauno Hepola, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.