University of Oulu

Sukupuolen vaikutus lihavuuden ja parodontiitin väliseen yhteyteen

Saved in:
Author: Haataja, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211213624
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Haataja, 2022
Publish Date: 2022-11-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ylöstalo, Pekka
Reviewer: Tegelberg, Paula
Ylöstalo, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Parodontiitti ja lihavuus ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä aikuisväestön pitkäaikaissairauksia, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Lihavuuden seurauksena elimistöön kehittyy systeeminen matala-asteinen tulehdustila, mihin parodontaalikudos myös reagoi. Sairauksien taustalla vaikuttavat monet yksilö- ja yhteiskuntatason tekijät. Sukupuoli on yksi näihin sairauksiin vaikuttavista tekijöistä. Se vaikuttaa osaltaan rasvakudoksen kertymiseen sekä parodontiitin taudinkuvaan.

Syventävien opintojen tutkielmani käsittelee sukupuolen vaikutusta lihavuuden ja parodontiitin väliseen yhteyteen. Julkaisut kerättiin systemaattisesti Pubmed- ja Scopus-tietokannoista. Lähdeaineiston rajaamisen apuna käytettiin sovellettua PRISMA-menetelmää sekä Oulun Yliopiston Covidence-ohjelmaa. Tutkielmaan valittu aineisto koostuu tutkimuksista, jotka keskittyvät käsittelemään lihavuutta ja parodontiittia. Tutkimusten tutkimuspopulaation tuli koostua aikuisista. Lisäksi tulosten tuli olla raportoituna erikseen miehillä ja/tai naisilla.

Tutkielmaan hyväksytyistä tutkimuksista kerättiin tieto sukupuolen vaikutuksesta sairauksien väliseen yhteyteen. Tuloksia ylipainon ja lihavuuden aiheuttamasta riskistä eri parodontaalikudoksen muutoksille löydettiin vaihtelevasti molemmilla sukupuolilla. Tulokset eivät olleet yksiselitteisiä, joten aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta. Tutkimusten vertailua hankaloittivat mm. tutkimustyyppien hajonta sekä parodontiitin ja lihavuuden määritelmien eroavaisuudet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Haataja, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/