University of Oulu

Kaukojäähdytyksen potentiaali Suomessa

Saved in:
Author: Seppä, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211253637
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Seppä, 2022
Publish Date: 2022-11-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pulkkinen, Jari Matti Mikael
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kaukojäähdytyksen tämänhetkistä tilannetta, sekä sen tulevaisuuden potentiaalia Suomessa. Työssä selvitettiin kaukojäähdytyksen tämänhetkisiä tuotantomääriä ja tapoja, sekä arvioitiin niiden muutoksia tulevaisuudessa. Tarkemmin tarkasteltiin suomessa käytettäviä kaukojäähdytyksen tuotantomenetelmiä, jakelumenetelmiä, sekä tämänhetkisiä tuotantomääriä ja paikkoja. Lopuksi tutkittiin voisiko kaukojäähdytyksellä olla enemmän kysyntää tai sovelluskohteita tulevaisuutta ajatellen, sekä kaukojäähdytyksen tämänhetkisiä ongelmia ja mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja. Tutkimus suoritettiin kirjallisuusselvityksenä.

Tutkimustulokset osoittivat, että kaukojäähdytys on ympäristöystävällinen ja energiatehokas tapa tuottaa viilennystä. Kaukojäähdytystä tuotetaan kompressoritekniikalla, absorptiotekniikalla, lämpöpumpuilla, sekä vapaajäähdytyksenä. Näistä yleisimmät tuotantotavat ovat vapaajäähdytys ja lämpöpumppujäähdytys. Kaukojäähdytyksen jakelu tapahtuu maanalaisia verkostoja pitkin kuten kaukolämmönkin.

Suomessa kaukojäähdytystä tuotettiin 336 GWh vuonna 2021, joka on kolme kertaa enemmän kuin esimerkiksi vuonna 2010, jolloin kaukojäähdytystä tuotettiin 110 GWh. Suomessa kaukojäähdytystä on saatavilla melkein kaikissa suurkaupungeissa, mutta haja-asutusalueilla sitä ei ole ollenkaan. Suomessa suurimmat kaukojäähdytyksen tuottajat ovat Helen Oy, Turku Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, sekä Fortum Power and Heat Oy.

Kaukojäähdytyksen tuotannossa ja jakelussa suurin ongelma on kaukojäähdytysverkkojen hidas ja kallis rakentaminen, mikä rajoittaa niiden rakentamista. Kaukojäähdytyksen kysynnän arvioidaan nousevan tulevaisuudessa, johtuen ilmastonlämpenemisestä ja rakennuskannan kasvusta. Kaukojäähdytyksellä uskotaan olevan suuri rooli tulevaisuuden älykkäissä energiajärjestelmissä, sekä on tutkittu että sitä voitaisiin soveltaa myös harvemmin asutuille alueille laitteistojen hyötysuhteiden parantuessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Seppä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/