University of Oulu

Tekoälyn hyödyntäminen terveydenhuollossa

Saved in:
Author: Kuhalampi, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211293640
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kuhalampi, 2022
Publish Date: 2022-11-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Tekoäly yleistyy ihmisten elämässä ja yhä useampi laite käyttää sitä hyödyksi, jopa ihmisten huomaamatta. Tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi helpottamaan ihmisten elämää ja päätöksentekoa. Tämän tutkielman tavoitteena oli perehtyä tekoälyyn liittyvään tutkimukseen ja selvittää, kuinka sitä voidaan hyödyntää terveydenhuollon alalla. Tutkimuskysymyksenä oli “Miten tekoälyä hyödynnetään terveydenhuollon tukena?” Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus, jonka avulla selvitettiin tekoälyn liittyvää kehitystä ja tutkimusta eri toimialoilla, mutta erityisesti terveydenhuollossa.

Tekoälyä tutkitaan sekä käytetään paljon erilaisten asioiden yhteydessä. Sitä on tutkittu ja hyödynnetty usein muun muassa terveydenhuoltoon, autoteollisuuteen, älylaitteisiin sekä nykypäivänä yhä yleisimpiin asioihin. Useat isot yritykset tutkivat ja käyttävät tekoälyä hyödyksi omissa tuotteissaan ja palveluissaan. Tutkielmassa tuli hyvin esiin se, että tekoälyn tutkiminen on jatkunut pitkän aikaa ja sen avulla on saatu lupaavia tuloksia.

Tekoälylle merkittäviä oppimisen tyylejä ovat esimerkiksi koneoppiminen sekä syväoppiminen. Tekoälyn yhteydessä tärkeänä osa-alueena on erilaiset algoritmit ja niitä hyödynnetään juuri kone- ja syväoppimisen yhteydessä. Myös neuroverkot ovat perusta moneen eri asiaan tekoälyn yhteydessä ja monet eri kone- ja syväoppimisen tekniikat rakentuvat niiden päälle. Neuroverkoille yleistä on se, että niiden rakenne muistuttaa hyvin paljon ihmisten aivoja ja niiden toiminnalla yritetään jäljitellä ihmisten aivojen toimintaa. Terveydenhuollon yhteydessä tekoäly on erittäin tutkittu ja mielenkiintoinen aihe. Tekoälyn avustuksella on jo tähän päivään mennessä saatu erittäin lupaavia tutkimustuloksia esimerkiksi erilaisten syöpien tunnistamisen sekä luokittelun yhteydessä. Myös tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi epidemiologiassa sekä erilaisten sairauksien diagnosoimisessa. Tekoälyn tutkiminen on ja tulee olemaan yksi merkittävimmistä lähitulevaisuuden tutkimuskohteista ja sen lisääntyessä tarve osaaville ammattilaisille tulee varmasti kasvamaan. On erittäin tärkeää, että tekoälyn kehitys ja tutkimus jatkuu kohti hyviä ja ihmiskuntaa hyödyttäviä asioita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Kuhalampi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/