University of Oulu

”No jos se kuulosti musiikilta, niin se oli kyllä vahinko” : jamikulttuuria oululaisessa kontekstissa

Saved in:
Author: Haataja, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211303643
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Haataja, 2022
Publish Date: 2022-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Cooke, Taina
Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Cooke, Taina
Description:

Tiivistelmä

Kulttuuriantropologian pro gradu- tutkielma käsittelee pohjois- suomalaisen Oulun kaupungin jamikulttuuria. Jamit ovat paikallisissa anniskeluravintoloissa kaikille täysi- ikäisille avoimia “open stage”- tyyppisiä musiikkitapahtumia. Tutkielmassani tarkastellaan rituaaliteoreettisesti, millaisia toimijoita (statuksia ja identiteettejä) jamit tuottavat.

Keräsin aineistoni osallistuvan havainnoinnin keinoin osallistumalla kymmeniin jameihin puolentoista vuoden ajan tammikuusta 2019 elokuuhun 2020. Tein myös neljä teemahaastattelua. Aineisto, eli kenttämuistiinpanot, haastatteluiden litteroinnit ja haastateltavien yhteystiedot ovat tutkijan omassa arkistossa lukittuina salasanojen takana. Aineisto ei sisällä arkaluonteisia, kuten etnisyyteen tai muihin vähemmistöihin, tai poliittisiin mielipiteisiin liittyviä tietoja.

Tutkielmani johtopäätösten perusteella jamittelijoiksi kutsutaan alakulttuuriksi tulkittavaa epätarkkarajaista pienyhteisöä, joka on muodostunut jamittelun ympärille jamittelun ehdoilla. Jamit ovat vaikuttamisen ja verkostoitumisen tila. Ne mahdollistavat toimijoille paikan, missä kokea yhteisöllisyyttä, onnistumisia, löytää yhteistyökumppaneita ja asemoitua yhteisöön sekä yhteiskuntaan.

Identiteettejä ja statuksia tuotetaan osallistumalla jamitoimintaan. Statukset ja asemat määräytyvät erilaisten pääomien mukaan, joita jameissa on mahdollista kartuttaa esimerkiksi sosiaalisten soittotaitojen, tai laajan sosiaalisen verkoston kautta. Jamittelija- identiteetti on sosiaalinen identiteetti, joka on yleensä käytössä vain jamikontekstissa. Identiteettien rakentumista ohjailevat pääomien lisäksi esim. musiikilliset mieltymykset, erottelu ja yhteen liittäminen.

Identiteetit ovat yksinkertaisimmillaan käsitys siitä, kuka minä olen ja mihin minä kuulun. Jamitoimintaan osallistumalla toimija pystyy löytämään sosiaalisen paikkansa paitsi jamiyhteisössä, myös yhteiskunnallisella tasolla, esimerkiksi vahvistamalla käsitystä itsestään muusikkona sekä verkostoitumalla toisten muusikoiden kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Haataja, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/