University of Oulu

Kirja-aineiston näkyvyys Googlessa : webometriikka ja tekstinlouhinta hakukoneoptimoinnin apuvälineenä

Saved in:
Author: Jylhänkangas, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212013650
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Jylhänkangas, 2022
Publish Date: 2022-12-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Enwald, Heidi
Reviewer: Enwald, Heidi
Jylhä, Ville
Description:

Tiivistelmä

Kirjastot tarjoavat Suomessa valtavat määrät painettuja kirjoja, e-kirjoja ja suoratoistettavia äänikirjoja. Näkyvyys hakukoneissa ei ole ollut verkkokirjastojen kehitysprioriteettien kärjessä historiallisesti. Kirjastojen aineiston näkyvyys ja löydettävyys olisi tärkeää kirjastojen käytön ja sen asiakkaiden tiedonsaannin kannalta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää tapoja, joilla kirjastojen näkyvyyttä hakutuloksissa voidaan parantaa. Tätä kutsutaan hakukoneoptimoinniksi, joka on monimenetelmäinen lähestymistapa.

Hakukoneoptimoinnissa hyödynnettiin webometriikkaa ja tekstinlouhintaa, jotka ovat suurille aineistoille tarkoitettuja määrällisiä menetelmiä. Aineistona ovat Googlen hakutulokset, sekä hakutuloksien osoittamat sivustot. Aineisto kerättiin käyttämällä Google Trends:n suosituimpia kirja-aiheisia hakulauseita. Aineistoa täydennettiin vielä hakurobotilla, jonka avulla tallennettiin löydetyt sivut mahdollisimman täydellisesti. Aineistoa kerättiin 17 hakulauseella, joiden hakutuloksista mukaan otettiin 50 ensimmäistä tulosta ja lopullinen aineisto koostuu 836 hakutuloksesta sekä samasta määrästä linkitettyjä sivustoja.

Systemaattisessa sisällönanalyysissä selvisi, että kirjastojen kirjat löytyvät edelleen heikosti Google Trendsin yleisimmillä kirja-aiheisilla hakulauseilla. Kärkisijoilla ovat esimerkiksi kirjakaupat, Wikipedia ja lehdistö. Ensimmäiseltä hakutulossivulta ei löytynyt yhtään verkkokirjastoa.

Hakutulosten osoittamien sivustojen metadatan analyysi suoritettiin tekstinlouhinnalla. Termifrekvenssiin ja verkkomalliin perustuvalla analyysillä saatiin vahvistettua hakukoneoptimoinnissa käytettyjen yleisten periaatteiden vaikutusta hakutuloksiin. Hakukoneyhtiöiden suosittamia tapoja metadatan muotoilusta kannattaa noudattaa ja suositukset ovat tärkeä huomioida verkkokirjastojen ylläpidossa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ettei suosituksia noudateta. Suora pääsy aineistoon parantaa näkyvyyttä. Esimerkiksi yleisten kirjastojen e-kirjat ja äänikirjat tulisi näkyä yhdessä painetun materiaalin yhteydessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Jylhänkangas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/