University of Oulu

Web-sivujen saavutettavuus

Saved in:
Author: Martikainen, Elias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212023652
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Martikainen, 2022
Publish Date: 2022-12-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Ihmisillä on erilaisia rajoitteita esimerkiksi näössä tai kuulossa. Aiemmin termillä esteettömyys tarkoitettiin erilaisia fyysisiä esteitä kuten esimerkiksi portaikkoja. Palvelujen digitalisointi on lisännyt tarvetta myös erilaisten rajoitteiden huomioimiseen digitaalisten palveluiden yhteydessä. Saavutettavuus-termi tarkoittaa digitaalisten palveluihin käytön mahdollistamista erilaisista rajoitteista huolimatta. Näiden rajoitteiden huomioimiseksi on laadittu EU:n yhteinen saavutettavuusdirektiivi ja siitä johdettu kansallinen lainsäädäntö. Vaikka tämä lainsäädäntö koskee vain julkista sektoria, saavutettavuuden huomioimista voi suositella kaikille sisällön tarjoajille. Siitä voi osaltaan syntyä myös kilpailuetua esimerkiksi verkkokaupalle.

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää mitä saavutettavuudella tarkoitetaan, mitä saavutettavuudesta on aiemmin kirjoitettu ja miten saavutettavuutta voi selvittää. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, jossa kartoitetaan mitä saavutettavuudesta on kirjoitettu ja tutkittu jo aiemmin.

Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 23.9.2018. Saavutettavuusdirektiivi ja siitä johdettu kansallinen lainsäädäntö edellyttää julkista hallintoa huomioimaan saavutettavuusvaatimukset digitaalisten palvelujen tarjoamisessa. Täten esimerkiksi kuntien www-sivujen sisällön tulee noudattaa näitä määräyksiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elias Martikainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.