University of Oulu

Toppilansalmi kulttuurin tuottamisen kohteena : kulttuuriperinnön hyödyntäminen ulkoilmapakopelissä

Saved in:
Author: Ruotsalainen, Jasmin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212043654
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ruotsalainen, 2022
Publish Date: 2022-12-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Herva, Vesa-Pekka
Reviewer: Herva, Vesa-Pekka
Äikäs, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani tarkoituksenani on suunnitella Oulun Toppilansalmen kulttuuriperintöympäristöön uudenlainen tapahtuma ja palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja kokea alueen kulttuuriperintöä erilaisesta näkökulmasta, kun mihin on totuttu aiemmin. Tulen siis tarkastelemaan Toppilansalmen kulttuuriperintöä kulttuurin tuottamisen näkökulmasta. Suunnittelen ulkoilmapakopelin, joka on ulkona ympäristössä suoritettava 3 tuntia kestävä pakohuoneen tapainen mysteerinratkaisupeli. Olen luonut peliin Toppilan satama-alueeseen perustuvan mysteerin eli juonen, joka kisailijoiden tulisi ratkaista erilaisia rasteja ja aktiviteetteja suorittamalla. Mysteeri on punainen lanka palvelussani, joka kierrättää ja tutustuttaa monenlaisiin Toppilansalmen kohteisiin. Ne saavat tilaisuuden tulla pelin kautta nähdyiksi ja hyödynnetyiksi. Tutkimuskysymykseni onkin, että kuinka ulkoilmapakopelin kaltainen toiminta soveltuu kulttuuriperinnön esiin tuomiseksi ja hyödyntämiseksi sekä millaisia mahdollisuuksia tämänkaltaisella tapahtumalla on käsitellä ja nostaa esille kulttuuriperintöä? Kulttuuriperintöä pitäisi uskaltaa tuoda ihmisten käyttöön ja osaksi jo tämänhetkistä elämää, eikä pelkästään suojella tulevaisuutta varten. Koen, että kulttuuriperintö ei ole vain museoissa tai turistikierroksilla esitettävää ja koettavaa, vaan se voi oikeasti olla jotain uutta, yllättävää ja perinteistä poikkeavaa. Suunnittelemallani pelillä haluan ottaa kulttuuriperinnön konkreettisesti osaksi toimintaa ja luoda sen kautta elämyksiä ja kokemuksia. Toppilansalmi tapahtumaympäristönä on haasteellinen, sillä kohteet sijaitsevat alueella hajanaisesti sekä alue muuttuu jatkuvasti uudisrakentamisen seurauksena. Lisäksi osa kohteista on arkisia, hylättyjä ja ympäristöön sopimattomia, eivätkä näin ollen ole yleisöä kiinnostavia. Valmista pohjaa ei myöskään tapahtumatuotannollisesti alueella ennestään ole, eikä hienoja kohteita vetonauloina. Tutkimustuloksena on, että nämä negatiivisiksi todetut tekijät ovatkin mahdollisuuksia luoda jotain uutta ja erilaista. Jää valtavasti tilaa luovalle suunnittelulle ja toteutukselle, kun ympäristö on tapahtuma-alustana uusi ja raakile, eikä valmista pohjaa pelilleni ole. Toppilansalmen ympäristö ja kohteet ovat uusiutumattomia, joten ympäristö tarjoaa ainutlaatuisen alustan ja raamit pelille. Pelini on hyvä työkalu yhdistämään yksittäiset kohteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja kulttuuriperintöympäristöksi. Mysteeri luo kohteille myös uuden yhteisen kontekstin. Peliä muokkaamalla pystyy paljon myös vaikuttamaan siihen millaiselle ja kuinka laajalle kohderyhmälle tämä halutaan suunnata sekä esimerkiksi mitä kohtia ja paikkoja kulttuuriperinnöstä halutaan korostaa ja nostaa esille. Pelini on helposti muokattavissa ja siirrettävissä tavoitteiden ja kohdeyleisön mukaan toisin, kuin ympäristö. Pelin avulla saadaan avattua kohteet uusiin tarkoituksiin ja kaikkien hyödynnettäväksi. Kulttuuriperinnölle on tarkoitus myös tarjota mahdollisuus säilyä ja siirtyä seuraaville sukupolville palveluni muodossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmin Ruotsalainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.