University of Oulu

Persoonallisuuden piirteiden vaikutus työhyvinvoinnin kokemuksiin

Saved in:
Author: Viinikka, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212053657
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Viinikka, 2022
Publish Date: 2022-12-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni käsittelee persoonallisuuden piirteiden vaikutuksia työhyvinvoinnin kokemuksiin. Keskeisenä teoriana on Big Five -persoonallisuuspiirteet, joiden osuutta työhyvinvoinnin kokemuksissa on tutkittu ja tunnistettu. Tutkimuskysymykseni on: ”Miten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemuksiin?” Ensiksi kuvaan mitä persoonallisuuden piirteet ovat. Toiseksi tarkastelen työhyvinvoinnin niin negatiivisia kuin positiivisia kokemuksia. Viimeiseksi etsin tutkimustuloksia varsinaiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen miten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemuksiin.

Persoonallisuuden piirteet kuvastavat ihmisten keskimääräisiä käyttäytymistaipumuksia, jotka ovat melko riippumattomia ajasta ja paikasta. Piirteet vaikuttavat ihmisten sosioemotionaaliseen toimintaan ja näkyvät niin tunteiden, ajatusten kuin käyttäytymisen tasoilla. Piirteitä on lähestytty leksikaalisesta eli puhutun kielen näkökulmasta, sekä persoonallisuustestien näkökulmasta, joista jälkimmäinen on ollut merkittävämpi käytännön kannalta. Työhyvinvointi on ajassamme koetuksella, kun yhteiskunta muuttuu ja väestö vanhenee. Yksilön tasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi epävarmuutta tulevaisuuden työnäkymistä tai suurenevia vaatimuksia työpaikalla. Työhyvinvoinnin kokemuksista käsittelen seuraavia: työuupumus, työssä tylsistyminen, työholismi, työtyytyväisyys ja työn imu.

Tutkimustulosten mukaan neuroottisuus ja ekstroversio vaikuttavat selkeimmin työhyvinvoinnin kokemuksiin Big Five -persoonallisuuspiirteistä. Tutkimustulokset tukevat aiempaa tietämystä näiden piirteiden vaikutuksesta työhyvinvoinnille. Neuroottisuus oli säännönmukainen työpahoinvoinnin osatekijä, kun taas ekstroversio vaikutti positiivisesti työhyvinvointia lisäten. Tutkimusmenetelmäni on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka avulla tutkimusaiheesta saadaan kokonaiskuva. Tutkielman lähteet ovat monipuolisia, joiden avulla aiheesta saadaan kuvailevaa ja yhteen kokoavaa tietoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Viinikka, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.