University of Oulu

Kielen vaikutus musiikkiin

Saved in:
Author: Määttänen, Nestori1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212053660
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Määttänen, 2022
Publish Date: 2022-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää vaikuttaako puhuttu kieli musiikkiin, sekä vaikuttaako musiikki puhuttuun kieleen.

Tutkielman kannalta oleellisia käsitteitä ovat muun muassa rytmiikka, intonaatio, fraasi ja nVPI-mittari. Puheessa ja musiikissa esiintyy samankaltaisia rytmisiä elementtejä, jotka vaihtelevat puhutun kielen ja kansallisuuden mukaan. Intonaatio tarkoittaa puheen tai musiikin äänenkorkeuden vaihtelemista ja intonaatio on jokaisessa kielessä hyvin erilainen, mikä myös osaltaan heijastuu musiikkiin riippuen säveltäjän kansallisuudesta ja hänen puhumastaan kielestä. Rytmiikkaa tarkastelemalla voidaan löytää yhteyksiä puhutun kielen erityispiirteiden ja tietyn maan musiikin kanssa. Fraasilla tarkoitetaan puhutussa kielessä tiettyä lausetta tai lause kokonaisuutta ja musiikissa yhtä kokonaista musiikillista ajatusta. NPVI-mittari tai -arvo esiintyy tämän kaltaisessa kielen tutkimuksessa paljon ja sillä mitataan puheen rytmien vaihtuvuuden tiheyttä.

Puhutun kielen ja musiikin yhteyksiä on tutkittu verrattain vähän ja tuloksia on vain hyvin rajatusta määrästä eri kieliä. Kuitenkin tämänhetkisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että puhuttu kieli vaikuttaa musiikkiin ja erityisesti sen rytmiikkaan. Ilmiö toimii myös toisinpäin, eli musiikki vaikuttaa puhuttuun kieleen. Tästä hyvänä esimerkkinä niin kutsutun yleisenglannin vaikutus populaarimusiikkiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nestori Määttänen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.