University of Oulu

Sukupuolidimorfismi sosiaalisesti monogaamisilla linnuilla

Saved in:
Author: Kaasalainen, Konsta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212073674
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kaasalainen, 2022
Publish Date: 2022-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Koivula, Kari
Rytkönen, Seppo
Description:

Tiivistelmä

Sukupuolidimorfismin eli sukupuolten välisten erojen evoluutio on askarruttanut evoluutiobiologeja Darwinin ajoista lähtien. Yleisesti ottaen sukupuolidimorfismi kehittyy, jos eri sukupuolien optimaaliset fenotyypit ovat erilaiset. Sukupuolivalinta on eräs tekijä, joka aiheuttaa erilaisia valintapaineita eri sukupuolille ja voi johtaa sukupuolidimorfismin evoluutioon. Toiseen sukupuoleen, yleensä koiraisiin, kohdistuu usein voimakkaampaa sukupuolivalintaa johtuen tämän sukupuolen suuremmasta lisääntymispotentiaalista ja siitä seuraavasta voimakkaammasta kilpailusta parittelukumppaneista ja suuremmista eroista lisääntymismenestyksessä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä selitä monilla monogaamisilla linnuilla esiintyvää sukupuolidimorfismia. Monogaamisilla lajeilla koiraiden lisääntymismenestyksen vaihtelu on pienempää ja erityisesti lajeilla, joilla molemmat vanhemmat hoitavat jälkeläisiä voi odottaa esiintyvän molemminpuolista parinvalintaa. Näiden seikkojen voi odottaa johtavan molempiin sukupuoliin yhtäläisesti kohdistuvaan sukupuolivalintaan ja molemminpuolisiin ornamentteihin. Jotta sukupuolidimorfismi voisi kehittyä monogaamisilla lajeilla, toiseen sukupuoleen on kohdistuttava voimakkaampaa sukupuolivalintaa, sukupuolivalinnan kohteena olevien ominaisuuksien aiheuttaman haitan suuruuden on oltava suurempi toiselle sukupuolelle tai eri sukupuoliin on muuten kohdistuttava erilaisia evoluutiopaineita.

Toiseen sukupuoleen, tyypillisesti koiraisiin, voimakkaammin kohdistuvaa sukupuolivalintaavoivat aiheuttaa muun muassa parisiteen ulkopuoliset parittelut ja vinoutunut sukupuolijakauma. Parisiteen ulkopuoliset parittelut lisäävät koiraiden lisääntymismenestyksen eroja ja linnuilla niiden on todettu selittävän erityisesti sukupuolten värieroja. Vinoutunut sukupuolijakauma lisää yleisemmän sukupuolen kilpailua parittelukumppaneista ja vastaavasti harvinaisemman sukupuolen valinnanvaraa. Linnuilla sen on todettu aiheutuvan toisen sukupuolen, yleensä naaraiden, suuremmasta kuolleisuudesta, mitä voivat aiheuttaa esimerkiksi lisääntymisen suuremmat kustannukset naaraille, naaraisiin painottuva levittäytyminen ja koiraiden ylivoimaisuus resurssikilpailussa niiden suuremman koon takia. Myös toisen sukupuolen laadun suurempi vaihtelu voi aiheuttaa tähän sukupuoleen voimakkaammin kohdistuvaa sukupuolivalintaa. Sukupuolille voi aiheuttaa erilaisia valintapaineita myös niiden erilaiset roolit lisääntymisessä. Tämä voi johtaa myös parittelukumppanin valintaan eri kriteerein eri sukupuolilla, jolloin sukupuolivalinnan kohteena olevat ominaisuudet eroavat sukupuolten välillä. Lisäksi sukupuolten kokoeroja on selitetty aggression vähentämisellä ja parinmuodostuksen helpottamisella dominanssin kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Konsta Kaasalainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/