University of Oulu

Multi-Write distributor bus

Saved in:
Author: Ojanen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212083679
Language: English
Published: Oulu : J. Ojanen, 2022
Publish Date: 2022-12-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahti, Jukka
Description:

Abstract

This thesis studies the design and verification for Multi-Write distribution with AMBA AXI protocol to reduce the SW execution time. First, Bus protocol and microarchitecture is looked at and Verilog/VHDL coding processes are studied. And appropriate verification method is examined. Last challenges/open items and possibilities for the future improvements are discussed. The development of standalone design/verification environment build is covered in the work.

Moni-kirjoitus jakeluväylä

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan monikirjoitusjakelijan suunnittelua ja verifiointia AMBA AXI protokollalla ohjelmiston suoritusajan lyhentämiseksi. Ensin tarkastellaan väyläprotokollaa ja mikroarkkitehtuuria ja tutkitaan Verilog/VHDL koodausprosesseja sekä asianmukaisia verifikaatio menetelmiä. Viimeiseksi keskustellaan haasteista/avoimista kohteista ja mahdollisista tulevaisuuden parannuksista. Työssä käsitellään erillisen suunnittelu-/todentamisympäristön rakentamisen kehittämistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Ojanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.