University of Oulu

Suomalainen kouluinstituutio heteronormatiivisuuden toisintajana

Saved in:
Author: Koivupuu, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212083680
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Koivupuu, 2022
Publish Date: 2022-12-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pettersson, Henri
Description:

Tiivistelmä

Tämä on kandidaatintutkielmani heteronormatiivisuudesta suomalaisessa kouluinstituutiossa. Tavoitteenani on saada selville, millä tavoin heteronormatiivisuuttaa toisinnetaan nykyisessä suomalaisessa koulumaailmassa ja tätä kautta laajentaa tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden asemasta. Tutkimuksessani tämä yhteiskuntaan syvälle juurtunut normijärjestelmä havainnollistuu vallan negatiivisena ilmentymänä. Valtaa käsitteenä tutkin Judith Butlerin kuuluisien heteroseksuaalisen matriisin ja sukupuolen performatiivisuuden teorioiden viitekehyksessä.

Kasvatustieteelle olennainen pedagogisen toiminnan teoria toimii tutkimukseni pohjana ja linkittyy merkittävästi tutkimukseni eri osa-alueisiin. Toteutan kuvailevan kirjallisuuskatsaukseni laadullisena teoreettisena tutkimuksena ja perehdyn monipuolisesti aiheesta jo julkaistuun tutkimukseen. Teoreettiselle tutkimukselle luonteenomaista onkin lähteä liikkeelle jo olemassa olevan tiedon pohjalta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleisesti ymmärrettynä ”tutkimusta tutkimuksesta”.

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä toimii oma ajattelu; teoreettista aineistoa käsitellään oman ajattelun kautta. Tutkimusaineiston ja oman ajattelun keskinäinen vuorovaikutus nähdään keskusteluna. Tutkimukseni perustuu yhteiskuntamme normien kyseenalaistamiseen ja siihen, miten heteronormatiivisuus rajoittaa sellaisten ihmisten elämää, jotka eivät tähän muottiin mahdu. Tässä puhun eritoten koulumaailmasta, sillä koulu on ympäristönä paljon laajempi kokonaisuus, kuin vain opetusta järjestävä instituutio.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Koivupuu, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/