University of Oulu

Masuuniprosessin kokonaisvaltainen hallinta

Saved in:
Author: Untola, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212093681
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Untola, 2022
Publish Date: 2022-12-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ruuska, Jari
Sorsa, Aki
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tehdä kirjallisuuskatsaus masuuniprosessin mittausmenetelmiin sekä eri asiantuntijajärjestelmiin, joita käytetään masuuniprosessin hallinnassa. Masuuniprosessi on mittauksien kannalta haastava prosessi. Korkeiden lämpötilojen ja muiden haastavien olosuhteiden vuoksi osa mittauksista on toteutettava epäsuorin keinoin. Olosuhteiden vuoksi prosessi on myös hallinnan kannalta haastava.

Työn perustana käytetään prosessikuvausta, jossa kartoitetaan prosessiin vaikuttavia tekijöitä. Prosessikuvauksessa esitellään masuuniprosessin perusteet. Prosessikuvauksen perusteella arvioidaan prosessiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi työssä kartoitetaan prosessin kokonaisvaltaisen hallinnan kannalta tärkeimpiä tekijöitä ja kriteereitä.

Prosessiin vaikuttavien tekijöiden perusteella työssä kartoitetaan mitattavia suureita, sekä niiden mittausmenetelmiä. Asiantuntijajärjestelmistä selvitetään niiden rakenteita ja toimintaperiaatteita. Työssä pyritään selvittämään erityisesti tuoreimpia tutkimuksia näistä. Työn tuloksena esitellään erilaisia mittausmenetelmiä ja asiantuntijajärjestelmiä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta näiden ominaisuuksia vertaillaan ja esitetään mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Työssä saadut tulokset ovat sovellettavissa muihinkin prosesseihin, erityisesti korkealämpötilaprosesseihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Untola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/