University of Oulu

”Ope, voiko kuunnella samalla musaa kun tekee tehtäviä?” : taustamusiikin vaikutus keskittymiseen oppimisen aikana

Saved in:
Author: Saarinen, Ville-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212113691
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-P. Saarinen, 2022
Publish Date: 2022-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan taustamusiikin vaikutusta oppimiseen. Aihetta käsitellään tutkielmassa suomalaisen peruskoulun näkökulmasta, jossa oppilailla on mahdollisuus itsenäisesti tai opettajajohtoisesti mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä luoden paremmat olosuhteet keskittymiselleen. Vaikka aihetta käsitellään suomalaisen peruskoulun näkökulmasta, määritellään tässä tutkielmassa taustamusiikin käsite sekä sen vaikutukset keskittymiseen ja oppimiseen kansainvälisen tutkimustiedon pohjalta.

Taustamusiikin hyödyntämisestä oppimisen ja keskittymisen tukena ei ole selkeää konsensusta opettajien kesken, tulisiko musiikkia hyödyntää oppimisen taustalla vai ei. On yhä epäselvää, onko musiikista hyötyä vai haittaa opiskelun taustalla, vaikka se on niin yleisesti käytetty väline oppimisen aikana ja yleisesti uskotaan, että musiikista on ehdottomasti hyötyä keskittymisen tukena. Tutkimuskysymykseni tälle tutkielmalle ovat: ”Mitä taustamusiikki on?” sekä ”Miten taustamusiikki vaikuttaa keskittymiseen ja tunteisiin oppimisen aikana?”.

Taustamusiikin hyödyntämisessä keskittymisen ja oppimisen tukijana ei ole tutkimustiedon mukaan merkittävää hyötyä oppimisen aikana verrattuna opiskeluun hiljaisuudessa. Pahimmillaan musiikista opiskelun taustalla voi olla merkittävää haittaa oppimistuloksille. Eniten haittaa oppimistuloksille ja keskittymiselle muodostuu tilanteissa, jossa musiikki oppimisen taustalla sisältää lyriikoita ja vahvoja dynamiikan vaihteluita. Oikein hyödynnettynä ja oikeanlaatuisella taustamusiikilla voidaan kuitenkin tarjota syvälle keskittymiselle suotuisa tunnetila, jolloin musiikin luoma positiivinen tunnetila voi parhaimmillaan laajentaa käytettävissä olevia keskittymisen resursseja. On kuitenkin suositeltavaa, että taustamusiikkia hyödynnettäisiin oppimisen ja keskittymisen tukijana tilanteissa, joissa opiskeltava aines ei ole haastavaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi paljon toistoja vaativat oppimistehtävät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville-Pekka Saarinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/