University of Oulu

Oppilaan ongelmakäyttäytyminen yksilöpsykologian ja yhteisöllisyyden näkökulmista

Saved in:
Author: Karsikas, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212123703
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Karsikas, 2022
Publish Date: 2022-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pettersson, Henri
Description:

Tiivistelmä

Tässä integroivassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan oppilaan ongelmakäyttäytymistä koulussa. Oppilaan ongelmakäyttäytymistä käsitellään vertailevana tutkielmana yksilöpsykologisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on tarjota yleiskäsitys oppilaan ongelmalliseksi koetusta käyttäytymisestä koulussa kahdesta jopa vastakkaiseksi koetusta näkökulmasta oppilaan ongelmakäyttäytymisen synnyn ja ratkaisujen suhteen.

Yksilöpsykologisesta näkökulmasta tarkastellaan oppilaan yksilöllisyyttä, kehitystä ja sopeutumista osana oppilaan ongelmakäyttäytymisen syntyä. Paitsi että yksilöpsykologisesta näkökulmasta huomioidaan oppilaan yksilöllisyys, sillä myös selitetään oppilaalle tyypillisiä käyttäytymismalleja. Oppilaan yksilöllisyyttä koulussa puolustetaan, mutta myös kasvatuksen roolia korostetaan, jotta oppilas pystyisi sopeutua ja sosialisoitua osaksi yhteisöään. Yksilöpsykologinen näkemys huomioi eri ympäristöjen yhteensopivuuden eri yksilöiden kanssa, pyrkien samalla ratkaisemaan kysymyksiä yhteensopivista toimintamalleista.

Yhteisöllisestä näkökulmasta tarkastellaan koulua, koulun odotuksia, normitusta ja sen yksiulotteista kulttuuria, jotka asettavat kouluun saapuvalle oppilaalle valmiin mallin, johon sopeutua. Oppilaan poikkeavuus muodostuu koulussa ongelmalliseksi koulun tavoitteiden ja resurssien asettamassa paineessa: poikkeavista oppilaista tulee ongelmallisia, kun oppimistavoitteiden saavuttaminen resurssien suhteen vaatisi sujuvaa ja mutkatonta työskentelyä, sekä kaikkien tasapaksua menestymistä. Kuitenkin koulun klassinen ongelma, eli se, että kaikki oppilaat eivät omaksu samaa informaatiota samassa ajassa, tekee tämän mahdottomaksi. Yhteisöllisestä näkökulmasta oppilaan ongelmallinen käytös nähdäänkin koulun luomana ilmiönä, jolloin ongelman korjaaminenkin vaatisi muutosta kouluinstituutiossa.

Tässä tutkielmassa huomioidaan koulu-uudistus ja sen seurauksena koulun muuttuneet toimintamallitavoitteet. Tutkielman aineisto sijoittuu ajallisesti koulu-uudistusta edeltäneeseen aikaan ja tutkielmassa nostetaankin esiin niitä kohtia, joihin uusi opetussuunnitelma on kohdistanut muutostavoitteita. Tutkielman merkityksellisyys opettajille korostuu eri näkökulmien tarjoamisena paljon pinnalla olleelle arkipäiväiselle ilmiölle koulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Karsikas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/