University of Oulu

Sähköpotkulaudoilla tuotettu liike kestävässä kaupunkitilassa

Saved in:
Author: Väyrynen, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212123705
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Väyrynen, 2022
Publish Date: 2022-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ridanpää, Juha
Description:

Tiivistelmä

Ihmisen tarve liikkua on aina ollut keskeisessä osassa elämää. Suuret liikevirrat kohdistuvat ennen kaikkea kohti kaupunkeja. Kiihtynyt urbanisaatio ja yhä keskeisemmässä osassa olevat kaupunkitilat ovat monitilaisuutensa ja jatkuvan muovautuvuutensa kautta erityisen ajankohtaisia tutkimusympäristöjä. Vaikka liike kohdistuukin kohti kaupunkeja, myös kaupunkien sisällä on liikettä. Moderni liike ja liikenne ovat asioita, joita ilman emme voisi edes kuvitella elämää. Paljon mahdollistavalla liikenteellä on kuitenkin myös omat huonot puolensa.

Liikenteen ja liikkeen suorat ja epäsuorat vaikutukset heikentävät kaupunkitilojen hyvinvointia. Kaupunkien heikentynyt tila on huomattu ja kaupunkitilojen uudelleen inhimillistämisen näkökulmasta on alettu tehdä erilaisia suunnitelmia. UNESCO:n laatimien Agenda 2030 -tavoitteiden kohdan 11 tarkoituksena on taata kaikille oikeus hyviin sekä kestäviin kaupunkeihin ja asuinympäristöihin.

Kaupunkimme pitäminen elinvoimaisina ja inhimillisinä tiloina vaatii meiltä jo olemassa olevien liikennemuotojen tarkastelua. Myös kestävämpien liikkumistapojen innovointi on välttämätöntä. Vuokraus- ja jakamispalveluverkostoissa olevat sähköpotkulautapalvelut ovat vakiintuneet nopeasti osaksi kaupunkiemme liikennejärjestelmiä. Uuden sukupolven sähköpotkulautaverkostot ovat tulleet vastaamaan niin lyhyiden alku- kuin loppumatkojenkin kysynnäntarpeeseen.

Sähköpotkulautaverkostot muuttavat ja ovat muuttaneet kaupunkitiloissa tapahtuvaa liikettä. Laitteilla tuotetun liikkeen ristiriitaisuus muun kaupunkitilan liikkeen kanssa voi heikentää kaupunkiemme tilaa. Tämä vaikuttaa mahdollisuuksiimme saavuttaa kestävän kaupunkikehityksen tavoitteet sekä uudet inhimillisemmät kaupunkitilat.

Tutkielmassani tarkastelen sitä, kuinka hyvin sähköpotkulaudat ovat löytäneet paikkansa osana kaupunkitilojen liikettä, ja onko liike ristiriidassa muun kaupunkitilojen liikkeen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Väyrynen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.