University of Oulu

Kävelijä jäi auton alle : oikeudenmukaisuus kaupunkiliikenteessä kolariuutisoinnin kautta tarkasteltuna

Saved in:
Author: Liljeqvist, Siru-Säde1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212123706
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-S. Liljeqvist, 2022
Publish Date: 2022-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ridanpää, Juha
Description:

Tiivistelmä

Liikennekolareita ja niistä puhumista harvoin tarkastellaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta uutisoitaessa eikä seurauksia välttämättä mietitä. Kolariuutisoinnin käsittely ja siten epäsuorasti liikenneturvallisuuden käsittely maantieteellisestä näkökulmasta on jäänyt vähäisemmälle huomiolle kuin mikä tieteenalan hyödyntämisen mahdollisuudet aiheessa olisivat.

Tarkastelen työssäni kolariuutisointia oikeudenmukaisen kaupunkiliikenteen teorian pohjalta. Nostan esille aiheen merkittävyyttä: miten asioista puhutaan vaikuttaa siihen, miten oikeudenmukaisuutta kaupunkiliikenteessä on mahdollista toteuttaa ja miten liikenneturvallisuus ja liikenteen oikeudenmukaisuus yhdistyy. Oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa kolarin osallisten suhteen, puhutaan siitä, mitä epäoikeudenmukaisuuksia on ja mitä virheajatteluja syntyy tämän epäoikeudenmukaisuuden pohjalta.

Työn ensimmäinen osio käsittelee oikeudenmukaista kaupunkiliikennettä. Teoriassa tunnistetaan eri liikennemuotojen hyödyt sekä haitat ja nostetaan esille se, että liikennejärjestelmä ei ole luonnollisesti syntynyt vaan jotain, mitä luodaan. Teoriassa oikeudenmukaisuutta tarkastellaan epäoikeudenmukaisuuden kautta. Epäoikeudenmukaisuudet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: altistuminen, tila ja aika.

Toinen osio käsittelee englanninkielistä keskustelua kolarien yhteydessä käytettävistä termeistä: accident ja crash. On suositeltavampaa käyttää käsitettä crash sanan accident sijasta. Käsittelen termeihin liittyvää keskustelua suomen kielen näkökulmasta. Tarkastelen suomen kielen sanoja onnettomuus ja kolari. Nostan myös esille kritiikkiä sanaa crash kohtaan sekä kritisoin oikeudenmukaisen kaupunkiliikenteen sanavalintoja kolarin suhteen ja avaan omia käännöspäätöksiäni.

Työni analyysi käsittelee sitä, minkälaista tutkimusta on tehty tavanomaisiin kolareihin kohdistuvasta uutisoinnista. Tutkimuksia yhdistää kiinnostus sitä kohtaan, nähdäänkö kolarit yksittäisinä tapahtumina vai osana laajempaa kuvaa. Tarkastelen erilaisia uutisissa esiintyviä arkkityyppejä ja minkälaisia vaikutuksia erilaisilla toimituksellisilla valinnoilla on ihmisille syntyviin käsityksiin tapahtumista. Tarkastelen tuloksia oikeudenmukaisen kaupunkiliikenteen teorian kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Siru-Säde Liljeqvist, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.