University of Oulu

Ikiroudan sulamisen vaikutus ympäristöön pohjoisella pallonpuoliskolla

Saved in:
Author: Solastie, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212133730
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Solastie, 2022
Publish Date: 2022-12-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alahuhta, Janne
Description:

Tiivistelmä

Pohjoisen pallonpuoliskon alueella ilman lämpötila nousee lähes kaksi kertaa nopeammin kuin alemmilla leveysasteilla. Ikirouta on alkanut sulaa nopeasti reaktiona arktisen alueiden lämpenemiseen. Seurauksena ovat ekosysteemien muutokset ja suuret vaikutukset alueiden ympäristöön.

Kasvillisuuden ja maanpinnan muutokset ovat ikiroudan sulamisen tuotosta. Tundrat pensastuvat ja metsittyvät ikiroudan sulaessa sekä kasvi- ja eläinlajien elinalueet ja levinneisyys muuttuvat. Ikiroudan sulaminen lisää hiilen vapautumista aiemmin jäätyneestä maaperästä kasvihuonekaasujen muodossa. Ikiroudan sulettua maaperä rikastuu hiilellä ja vesistöissä voidaan havaita metaania.

Ilmaston lämpenemisen lisäksi ikiroudan vakauteen vaikuttavat erilaiset häiriöt. Näitä häiriöitä ovat muun muassa palot, eläinten ja ihmisten toiminta, pulssimaiset häiriöt sekä luonnon aiheuttamat häiriöt. Häiriöiden voimakkuus, alueellinen laajuus, ajallinen kesto ja hydrologiset yhteydet ovat tekijöitä, joista riippuu ikiroudan sulamisen vaikuttavuuden taso tärkeimpiin ekologisiin toimintoihin. Ikiroudan vakauden voidaankin todeta olevan perustavanlaatuisen tärkeää hydrologisen kierron sekä ekosysteemiprosessien kannalta.

Ikiroutaekosysteemit reagoivat ilmaston lämpenemiselle nopeasti, mikä helpottaa vaikutusten tutkimusta. Ikirouta tulee kuitenkin todennäköisesti sulamaan nopeammin kuin mitä nykyisin pelkän ilmaston lämpenemisen perusteella odotetaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Solastie, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.