University of Oulu

Suuren trooppisen räjähtävän tulivuorenpurkauksen vaikutukset nykypäivänä : verrattuna Tamboran purkaukseen vuonna 1815

Saved in:
Author: Luusalo, Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212133731
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Luusalo, 2022
Publish Date: 2022-12-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alahuhta, Janne
Description:

Tiivistelmä

Tulivuoritoiminta on tärkeässä roolissa maapallolla. Tulivuoritoiminta ylläpitää elämää ja ravinteikas maaperä on johtanut maatalouden kukoistukseen monilla alueilla. Sadat miljoonat ihmiset asuvat tulivuoren rinteillä ja niiden läheisyydessä ravinteikkaan maaperän vuoksi. Tulivuorten tuhovoima on kuitenkin suuri.

Tamboran purkaus aiheutti vuonna 1815 yli 70 000 ihmisen kuoleman joko suoraan tai välillisesti. Se on suurin ja tappavin purkaus, joka on tapahtunut kirjatun historian aikana. Se aiheutti ilmastollisia muutoksia globaalisti, mikä johti nälänhätään ja sairauksien leviämiseen monilla alueilla, esimerkiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuosi 1816 tunnetaan ”vuotena ilman kesää”.

Moderni maailma on muuttunut paljon vuodesta 1815. Väestön määrä on kasvanut räjähtävästi ja teknologinen kehitys on muuttanut maailmaa globaaliksi verkostoksi. Suuri Tamboran kaltainen purkaus aiheuttaa monia riskejä nykyihmiselle ja ympäristölle. Purkaus haittaisi merkittävästi esimerkiksi lentoliikennettä, ruoantuotantoketjuja, GPS-signaaleja ja terveydenhuoltoa. Evakuoinnit ja ylipäätään varautuminen purkaukseen on hyvin haastavaa. Ilmasto viilenee ilmakehään päässeiden kaasujen takia, joka muokkaa erilaisia ympäritön systeemejä, kuten sateita.

Tällaista purkausta on vaikea ennakoida ja nykymaailma ei ole välttämättä valmis Tamboran kaltaiseen koetukseen. Nykypäivän ihmiset ovat ennennäkemättömässä riskissä suuren purkauksen seurauksille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli Luusalo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/