University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset sään ääri-ilmiöihin : tutkimusesimerkkinä Aasia ja Oseania

Saved in:
Author: Pulkkinen, Aku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212133732
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pulkkinen, 2022
Publish Date: 2022-12-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alahuhta, Janne
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tulen käsittelemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia sään ääri ilmiöihin yleisellä tasolla sekä kohdealueella, joka on Aasia ja Oseania. Aasian osalta kohdealue rajautuu Itä-Aasiaan. Työssä käsiteltäviä ääri-ilmiöitä ovat trooppiset hirmumyrskyt, tulvat ja lämpöaallot. Kohdealue koostuu monista eri ilmastovyöhykkeistä, joilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaiset. Tämän lisäksi vaihtelua vaikutuksiin tuovat säähän ja sen järjestelmiin liittyvät muuttujat, alueelliset eroavaisuudet ja useat muut vaihtelua tuovat tekijät.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset trooppisiin hirmumyrskyihin eivät ole tämänhetkisen tiedon mukaan täysin selvillä. Osa ennusteista kasvattaa hirmumyrskyjen määrää lämpenemisen seurauksena, kun taas osa vähentää niiden määrää. Hirmumyrskyt ovat todella monien eri tekijöiden summa, joten niiden ennustaminen on jo nykyisessä tilanteessa vaikeaa. Kun ennustamisprosessiin lisätään ilmastonmuutos ja lisääntyneet kasvihuonekaasut ilmakehässä, tulee tuloksiin huomattavaa vaihtelua. On hyvin mahdollista, että hirmumyrskyihin liittyviä prosesseja tullaan ymmärtämään lähitulevaisuudessa paremmin, jolloin tulosten todennäköisyys paranee.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin ovat suhteellisen selkeät. Ensimmäisenä suurena vaikutuksena ovat nousevasta merivedestä johtuvat tulvat rannikkoalueilla. Ne syntyvät pääosin sulavista jäätiköistä. Sen lisäksi ilmastonmuutoksen on havaittu lisäävän rankkasateiden määrää, joista johtuvat tulvat tulevat lisääntymään tulevaisuudessa laajalla alueella. Rankkasateet voivat aiheuttaa tavallisia jokitulvia tai urbaaneilla alueilla esiintyviä salamatulvia. Tulvat ovat olennainen osa myös trooppisia hirmumyrskyjä, joten jos hirmumyrskyt tulevat yleistymään, myös niistä liittyvät tulvat yleistyvät samanaikaisesti.

Kaikista suorimmat vaikutukset ilmastonmuutoksella on lämpöaaltoihin. Lämpöaallot ovat havaintojen mukaan lisääntyneet jo huomattavasti nykyisessä tilanteessa esiteolliseen aikaan verrattuna, eli ihmisen aikaansaama vaikutus näkyy jo tässä vaiheessa kyseisen ilmiön käyttäytymisessä. Ilmaston lämpenemisen määrä vertautuu lähes suoraan esiintyvien lämpöaaltojen määrään ja intensiteettiin. Jos lämpenemistä ei saada rajoitettua tarpeeksi, voi alueita muuttua täysin asuinkelvottomaksi liiallisen kuumuuden takia. Lämpöaaltoihin liittyy paljon ympäristön ja ihmisten kannalta tuhoisia vaikutuksia, jota ovat esimerkiksi kuivuus, maastopalot ja terveydelliset haitat esimerkiksi lämpöstressistä ja lämpöhalvauksista johtuva huomattava ylikuolleisuus ilmiöiden aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aku Pulkkinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/