University of Oulu

U-Pb zircon dating of metasedimentary rocks within the Ikkari gold deposit, Central Lapland belt, northern Finland

Saved in:
Author: Harju, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.7 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212143763
Language: English
Published: Oulu : S. Harju, 2022
Publish Date: 2022-12-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ranta, Jukka-Pekka
Reviewer: Ranta, Jukka-Pekka
Strand, Kari
Description:

Abstract

The gold deposit of Ikkari located in Central Lapland belt, near Jeesiö and Rajala villages. Central Lapland belt have been divided to six units from oldest to youngest: Salla group, Kuusamo group, Sodankylä group, Savukoski group, Kittilä suite and Kumpu group. The purpose of this study was to figure out how old metasediments of Ikkari are and what stratigraphy unit they represent by using U-Pb method to zircon grains and comparing these age results to older publications. Mineralogy and lithology of the samples were studied in petrography studies from thin section.

Two of the samples are conglomerates and eight are sericite-albite altered quartzites. Major zircon populations of the conglomerates occur ca. 2.015 Ga and maximum deposit ages of them occur 1910 ± 10 Ma (120059_A) and 1919 ± 5 Ma (120071_A). Rocks of Kittilä suite and Savukoski group are probably the local source for the sedimentary material of this age. Major zircon populations of the quartzites occur ca. 1.95–1.90 Ga and maximum deposit ages of them are between 1.90–1.86 Ga. The felsic magmatism in the Lapland Granulite belt is potential source for the material of this age zircon populations.

Based on U-Pb ages of the detrital zircon populations of this study, samples can be correlated in to the Kumpu group. The conglomerates are slightly older than the quartzites. Metamorphic overgrowth occurs in some zircon grains.

U-Pb ikämääritys Ikkarin kultaesiintymän metasedimenttikivien zirkoneista, Keski-Lapin vyöhykkeellä, Pohjois-Suomessa

Tiivistelmä

Ikkarin kultaesiintymä sijaitsee Keski-Lapin vyöhykkeellä, lähellä Jeesiön ja Rajalan kyliä. KeskiLapin vyöhyke koostuu kuudesta stratigrafisesta yksiköstä, vanhimmasta nuorimpaan Sallan ryhmä, Kuusamon ryhmä, Sodankylän ryhmä, Savukosken ryhmä, Kittilän sviitti ja Kummun ryhmä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, Ikkarin metasedimenttien ikäjakauma ja mihin stratigrafiseen yksikköön ne kuuluvat. Ikämääritykset tehtiin metasedimenteissä olevista detritaalisista zirkoneista zirkon U-Pb menetelmän avulla ja näitä ikämääritystuloksia vertailemalla muihin julkaisuihin. Petrografisissa tutkimuksissa tutkittiin ohuthie istä näytteiden mineraalikoostumus ja kivilaji.

Kaksi näytteistä on konglomeraatteja ja kahdeksan serisiitti-albiitti muuttuneita kvartsiitteja. Konglomeraattien suurimmat zirkonipopulaatiot asettuvat noin 2.015 Ga ikään ja niiden maksimi kerrostumisiät ovat 1910 ± 10 Ma (120059_A) ja 1919 ± 5 Ma (120071_A). Luultavasti Savukosken ryhmän ja Kittilän sviitin kivet ovat olleet paikallinen lähde 2.05–2.00 Ga zirkoneille. Kvartsiittien suurimmat zirkonipopulaatiot asettuvat noin 1.95–1.90 Ga ja niiden maksimikerrostumisikä on 1.86–1.90 Ga välillä. Felsinen magmatismi Lapin granuliittivyöhykkeellä on mahdollinen materiaalinlähde näille zirkonipopulaatioille.

Verrattaessa työn zirkonipopulaatioita muihin julkaisuihin osoittautuivat kaikki työn näytteet Kummun ryhmän kiviksi, konglomeraattien ollessa kuitenkin hieman vanhempia. Osassa zirkoni rakeista on havaittavissa metamorfista ylikasvua

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Harju, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/