University of Oulu

Vastavoima ja viha : fasismin aate ja käytäntö Akateemisen Karjala-Seuran äänenkannattaja Suomen Heimon kirjoituksissa 1934–1939

Saved in:
Author: Hautamäki, Eemil1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212153784
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hautamäki, 2022
Publish Date: 2022-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kananoja, Kalle
Description:

Tiivistelmä

Käsittelen kandidaatintyössäni Akateemisen Karjala-Seuran (AKS) suhtautumista fasistiseen liikehdintään Euroopassa. Ajallisesti työni rajautuu vuosiin 1934–1939. Työni aineistona oli AKS:n pää-äänenkannattaja, aikakauslehti Suomen Heimo. Tutkimuskysymykseni oli, miten fasistinen aate sekä toiminta juutalaisvastaisuuden muodossa näkyi Suomen Heimon kirjoituksissa. Ensimmäisessä luvussa pyrin tarkastelemaan, miten lehdessä suhtauduttiin fasismiin ideologiana. Yleisten aatteellisten lehtikirjoitusten lisäksi käsittelen kirjoituksia Espanjan sisällissodasta ja kansallissosialismista. Toinen luku käsittelee antisemitismiä. Suomen Heimossa oli 1930-luvulla sekä antisemitistisiä kirjoituksia että kirjoituksia kansallissosialistisen Saksan toiminnasta maan juutalaista väestöä vastaan. Kirjoitukset fasismista olivat harvoin tuomitsevia. Fasismi nähtiin vastavoimana vihatulle kommunismille. Lehden antisemitistisiin kirjoituksiin vaikutti usko erinäisiin salaliittoteorioihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemil Hautamäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/