University of Oulu

Yliopiston kampusympäristön hyödyntäminen peleissä ja pelillistetyissä sovelluksissa

Saved in:
Author: Mourujärvi, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212153796
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mourujärvi, 2022
Publish Date: 2022-12-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Reviewer: Rajanen, Mikko
Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on tutkia, kuinka yliopiston kampusympäristöä voisi hyödyntää peleissä tai pelillistetyissä sovelluksissa, ja siten tukea ja motivoida opiskelijoita heidän yliopisto-opintojen aikana. Tutkielmassa tarkastellaan, miten peleistä ja pelillistetyistä sovelluksista voidaan suunnitella heille motivoivia käyttää, sekä minkälaisia pelejä ja pelillistettyjä sovelluksia on aikaisemmin kehitetty yliopisto- ja oppimisympäristöihin. Tutkimusmenetelminä on kirjallisuuskatsaus, määrällinen ja laadullinen tutkimus. Tutkimuksen empiirisessä osiossa on laadullinen ote. Empiirisen osion tulokset nostavat esille Oulun yliopistolla opiskelevien tarpeita ja kiinnostusta pelillistettyä sovellusta tai peliä kohtaan. Tämän lisäksi empiirisessä osiossa ideoidaan peli-ideoita, jotka voisivat vastata esille nousseita tarpeita ja kiinnostusta.

Pelillistämisellä ja peleillä voidaan motivoida opiskelijoita, mikäli ne ovat huolellisesti suunniteltuja. Hyvin suunnitellussa sovelluksessa otetaan huomioon sisäisesti ja ulkoisesti motivoivia menetelmiä, sekä hyödynnetään pelisuunnittelua ja heuristista evaluointia jo kehitystyön varhaisessa vaiheessa. Sovelluksen suunnittelussa tulisi myös ottaa huomioon kohderyhmän luonne ja käyttäjätyypit, jolloin pelimekaniikkojen kehittämisessä voidaan keskittyä kohderyhmälle parhaiten sopiviin mekaniikkoihin.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat korkeakouluopiskelijoille, pelitutkijoille ja -kehittäjille tietoa, mitä opiskelijoille suunnatun pelillistetyn sovelluksen kehityksessä olisi hyvä ottaa huomioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Mourujärvi, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.