University of Oulu

Revontulet ja revontulialimyrsky

Saved in:
Author: Pihlainen, Alexander1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212163803
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pihlainen, 2022
Publish Date: 2022-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aikio, Anita
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus revontuliin ja revontulialimyrskyyn. Tutkielmassa käydään läpi miten revontulet syntyvät, minkälaisia revontulet voivat olla, sekä missä ja milloin revontulia voi havaita. Fenomenologinen malli, jolla kuvataan revontulien muutosta, on revontulialimyrsky ja sen voi jakaa kolmeen osaan: kasvu-, laajenemis- ja palautumisvaiheeseen.

Tutkielmassa perehdytään myös keskeisimpiin muutoksiin magnetofäärissä revontulialimyrskyn aikana erityisesti magneettiseen rekonnektioon ja plasman virtaukseen magnetosfäärissä. Viimeisena käydään läpi miten revontulia ennustetaan Suomessa ja Yhdysvalloissa eri mallien avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alexander Pihlainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/