University of Oulu

Ihmisen evoluutiohistoria DNA:n valossa

Saved in:
Author: Turunen, Jasmin Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212163812
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Turunen, 2022
Publish Date: 2022-12-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Mutanen, Marko
Viljakainen, Lumi
Description:

Tiivistelmä

Ihmislajin synty Afrikassa on pitkään ollut vallitseva teoria, jota muun muassa fossiililöydöt tukevat. Ihmisen sukulaissuhteita muihin ihmisapinoihin on tutkittu paljon, minkä avulla ihmisen kehityksestä on saatu lisää tietoa (Herrera & Garcia-Bertrand, 2018b). Ihmisen evoluutioprosessi on ollut pitkä ja monimutkainen ja siihen liittyy edelleen paljon kysymyksiä. Usein myös mahdollisten vastauksien löytäminen johtaa uusien kysymyksien nousemiseen. Ihmisfossiilien muinaiset genomit ovat yksi lähde sekä vastauksille että uusille kysymyksille. Uusien ihmiskehityslinjojen löytyminen on aina suuri uutinen ja niiden vaikutukset nykyihmisiin ovat yksi tutkimuksien kiinnostuksenkohde. Ihmisen evoluutio on pitkään kiinnostanut tutkijoita monilla eri tieteen aloilla (Herrera & Garcia-Bertrand, 2018b).

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen nykyihmisen evoluutiohistoriaa, sekä sen tutkimista varten tarvittuja työkaluja. Tavoitteena on koota enemmän ymmärrystä Homo sapiensin sekä muiden maalla eläneiden Homo-suvun ihmislajien historiasta. Lajeista tarkemmin käydään läpi neandertalinihminen ja denisovan ihminen, sekä niiden mahdollisia yhteyksiä nykyihmisen genomiin. Tärkeää on myös tietää tutkimuksen kannalta tärkeistä elementeistä ja käsitteistä. Tällaisia käsitteitä ovat mm. yllä mainitut fylogenia ja muinais-DNA.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmin Oona Turunen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.