University of Oulu

Digitaalisen teknologian keinot uhanalaisten kielten elvyttämisessä

Saved in:
Author: Tammia, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212173814
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Tammia, 2022
Publish Date: 2022-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Digitalisaatio on vaikuttanut kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Kielet eivät ole poikkeus. Joidenkin kielten asema on parantunut, toisten huonontunut digitalisaation vaikutuksesta. Monien syiden summana varovaistenkin arvioiden mukaan lähes puolet maailmassa puhutuista kielissä on vaarassa kadota, ellei asialle tehdä jotakin.

Tässä tutkielmassa perehdytään siihen, miten digitaalisen teknologian avulla voidaan elvyttää uhanalaisia kieliä, ja mahdollisesti pelastaa ne katoamiselta. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, mitä digitaalisia keinoja on käytetty ja käytetään uhanalaisten kielten elvyttämisessä. Kolmessa kielten elvytyksen esimerkkitapauksessa esille tulleita keinoja olivat muun muassa mobiilipelit, etäopetus, sekä verkko-oppimateriaalit.

Keinojen lisäksi tutkielmassa perehdytään elvyttämisen haasteisiin. Ilmenneitä haasteita ovat muiden muassa ihmisten asenteet joko kieleen, kielenelvyttämiseen tai digitaaliseen teknologiaan. Lisäksi vähäiset resurssit ja opettajien saatavuus, sekä puutteellinen infrastruktuuri voivat aiheuttaa haasteita. Tutkielma osoittaa, että elvyttämisen keinoista, sekä niiden hyödyntämisestä tarvitaan lisää tutkimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Tammia, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/