University of Oulu

Koira-avusteisen opetuksen vaikutus lapsen minäpystyvyyden kokemukseen

Saved in:
Author: Kamula, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212183816
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kamula, 2022
Publish Date: 2022-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ervasti, Marja
Tenhu, Tapio
Description:

Tiivistelmä

Kiinnostus koira-avusteiseen pedagogiikkaan on ollut lähivuosina nousussa, mutta se on vielä melko uusi tutkimuskohde. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella koira-avusteisen opetuksen toteuttamisen mahdollisuuksia koululuokassa lapsen minäpystyvyyttä tukien. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Työn teoreettinen tausta pohjautuu ekososiaaliseen teoriaan, joka käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta.

Koira-avusteisella opetuksella voidaan tukea monipuolisesti lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koiran koulukäyttöön on luotu käytännön ohjeistuksia, mutta menetelmät ovat vielä melko vakiintumattomat. Opetusta suunniteltaessa on tärkeä huomioida jokaisen oppilaan oikeus opiskella kyseisessä oppilaitoksessa terveyttä vaarantamatta. Koiran ja ohjaajan tulee kouluttautua tehtävän vaatimalla tavalla, suunnitella käytännöntoteutus oppilaitokseen sopivaksi sekä tiedottaa toiminnasta kaikkia asianomaisia.

Koiran positiiviset vaikutukset minäpystyvyyden tukemiseen perustuvat pitkälti sen aiheuttamiin hyvinvointia tukeviin fysiologisiin muutoksiin. Koiran aiheuttama oksitosiinitasojen nousu ja kortisolitason lasku luo hyvänolontunnetta sekä vähentää stressiä ja ahdistusta, mikä lisää oppimiselle, aktiivisuudelle sekä pystyvyyskokemukselle edullista tilaa. Koiran lempeä olemus lisää myös keskittymistä sekä luo uskallusta vaikeidenkin asioiden yrittämiseen. Koira toimii myös tärkeänä sosiaalisen tuen lähteenä vahvistaen omanarvontuntua sekä sosiaalisia taitoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Kamula, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.