University of Oulu

Mistä on gentlemanni tehty? : Erkki Kivijärven gentlemannin ideaalin arvot ja hyveet

Saved in:
Author: Pekkala, Mauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212193827
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pekkala, 2022
Publish Date: 2022-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kananoja, Kalle
Description:

Tiivistelmä

Erkki Kivijärvi (1882–1942) tunnettiin erityisesti kriitikkona ja pakinoitsijana, mutta hän kirjoitti myös useita romaaneita, näytelmiä, novelleja ja runokokoelmia. Hän kirjoitti myös säännöllisesti Helsingin Sanomiin Leikarina. Hän oli erittäin aktiivinen toimija kulttuurin saralla, etenkin teatterimaailmassa. Hän kirjoitti myös käytöstapoihin ja seuraelämään liittyviä oppikirjoja nimimerkillä Bagheera. Korkean kulttuurin ja sivistyksen arvostus näkyy hänen tapaoppiin liittyvissä teksteissään ja hän halusi oman oppimansa kautta tuoda eurooppalaisen sivistyksen ja sen käytöstavat myös nuoreen Suomeen. ”Suomalainen sivistyshän on vielä niin nuori, ettei sen aikana ole ehtinyt vakiintua varsinaisia perinnäistapoja seuraelämän saralla. Alkeet on tietysti opittu jo aikoja sitten, mutta täsmällisiä ohjeita siitä, miten eri tilanteissa on meneteltävä, ei ole olemassa”.

Hän kertoo teksteissään opintojensa vieneen hänet Eurooppaan, jossa hän pääsi tutustustumaan paremmin paikallisiin tapoihin ja seuraelämään. Samoihin aikoihin Euroopassa oli voimissaan eräänlainen käytöstavan ja sopivan menettelyn ikoni, englannista lähtöisin oleva gentlemanin ideaali. Laajasta tunnettuudestaan huolimatta gentleman ei ollut yksise litteinen ihanne. Siihen liitettiin monia odotuksia elämän eri osa-alueilla, joista osa oli helpommin havainnollistettavia, kuten käytöstavat ja pukeutuminen. Ihanteeseen liittyi samalla myös syvällisempiä puolia, tekemistä ja elämää ohjaavia arvoja tai hyveitä, joita oli vaikeampi ilmaista.

Tämän tutkielman tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan gentleman-ideaaliin liitettyjä arvoja ja muita sisäisiä piirteitä, ja verrata niitä Erkki Kivijärven ajatuksiin gentlemannin arvoista ja hyveistä. Vertaileva tutkimus antaa parempaa mielikuvaa gentleman-ihanteen levinneisyydestä ja suosiosta Euroopan kulttuuripiirissä ja kertoo myös mitä gentlemanin piirteitä Kivijärvi erityisesti arvosti ja koki oleelliseksi edistää erityisesti Suomessa. Vastaan kysymyksiin: Minkälaisia arvoja ja hyveitä on liitetty gentlemanin ideaaliin Englannissa? Mitä arvoja ja hyveitä Erkki Kivijärvi katsoo kuuluvan gentlemannin olemukseen?

see all

Subjects:
Copyright information: © Mauri Pekkala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.