University of Oulu

”Governments have no money, it’s taxpayer’s money” : Margaret Thatcherin talousajattelu

Saved in:
Author: Mäenpää, Santtu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212193831
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mäenpää, 2022
Publish Date: 2022-12-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kananoja, Kalle
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tutkittiin Margaret Thatcherin talousajattelua, ja etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: ”mitkä olivat Margaret Thatcherin henkilökohtaisia motivaattoreita hänen talousajattelulleen?” ja ”miksi hän ajatteli taloudesta niin kuin ajatteli?”. Tutkielmassa keskityttiin hänen talousajattelunsa taustatekijöihin, mielipiteisiin taloudesta sekä niihin vaikuttaneisiin seikkoihin. Aineisto koostui hänen muistelmistaan, hänestä tehdyistä teoksista ja tutkimuskirjallisuudesta, hänen haastatteluistaan, puheistaan sekä niiden transkriptioista. Johtopäätöksinä voidaan esittää, että hänen talousajatteluunsa vaikuttivat vahvasti ainakin hänen lapsuutensa kokonaisuudessaan, hänen isänsä, hänen perheensä kulmakauppa, Sir Keith Joseph ja Friedrich von Hayek. Lisäksi voidaan esittää, että Thatherin talousajattelun kehittyminen oli pitkän ajan prosessi, mikä alkoi jo lapsuudessa, ja kesti aina hänen pääministerikaudellensa asti vaihtelevin painotuksin. Tärkeimmät painotukset sijoittuvat juuri lapsuuteen ja vuosien 1975 ja 1979 väliin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santtu Mäenpää, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.