University of Oulu

Mangaanin hapetusasteiden määritys kiinteistä prosessinäytteistä

Saved in:
Author: Väänänen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212213858
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Väänänen, 2022
Publish Date: 2022-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Perämäki, Paavo
Santala, Matti
Pulkkinen, Saana
Reviewer: Perämäki, Paavo
Description:

Tiivistelmä

Spesiaatioanalyysillä on merkittävä rooli nykyaikaisessa kehittyvässä kemian analytiikassa. Määritysmenetelmien jatkuva kehittäminen on välttämätöntä kestävää kehitystä edistävien, uusien ympäristöystävällisten teollisuuden prosessien luomiselle. Etenkin siirtymäalkuaineiden hapetusasteiden määritysmenetelmien tärkeys on korostunut viime aikoina osana metallurgisten teknologioiden optimointia. Metallurgisten menetelmien kehitystyön edettyä viime vuosina, tarve mangaanin hapetusasteiden kvantitatiiviselle määrittämiselle on kasvanut.

Mangaania käytetään teollisuudessa useaan eri tarkoitukseen ja se onkin teollisuuden käytetyimpiä metalleja; mangaania hyödynnetään muun muassa lannoitteiden ja paristojen valmistuksessa sekä yhdessä muiden metalliseosten kanssa parantamaan teräksen lujuutta. Tyypillisesti mangaani esiintyy luonnossa mineraaleissa hapetusasteilla +II, +III ja +IV. Mangaanin eri hapetusasteita sisältävien yhdisteiden kemialliset ominaisuudet poikkeavat merkittävästi toisistaan, ja siksi niiden käyttäytyminen prosessin aikana voi erota keskenään ratkaisevasti.

Hapetusasteiden määritys voidaan tehdä joko suoraan kiinteästä tilasta, jolloin tyypillisesti käytetään röntgensäteilyä hyödyntäviä tekniikoita, tai liuosnäytteestä titraten, hyödyntäen spektrofotometrisia tai muita spektrometrisia analyysimenetelmiä. Suoraan kiinteästä tilasta tehtävien analyysien etuna on niiden vähäinen tarve näytteen esikäsittelylle. Liuostilasta tehtävä määritys taas usein edellyttää vaativaa näytteenkäsittelyä näytteen liuottamisen ja analyyttien erottamisen muodossa. Näytteen esikäsittely on spesiaatioanalyysin kriittisimpiä vaiheita. Tässä tutkielmassa käydään läpi tämänhetkisiä näytteenkäsittely- ja määritysmenetelmiä, sekä vertaillaan niiden potentiaalia mangaanin hapetusasteiden määrittämiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Väänänen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.