University of Oulu

Hyperspektrikuvantaminen malminetsinnässä

Saved in:
Author: Tapio, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212213869
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tapio, 2022
Publish Date: 2022-12-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ranta, Jukka-Pekka
Description:

Tiivistelmä

Hyperspektrikuvantaminen eli kuvantamisspektroskopia on fysikaalinen materiaalien tutkimusmenetelmä, jossa erityisellä kuvantamislaitteistolla muodostetaan digitaalinen kuva tutkittavasta kohteesta. Menetelmässä jokainen muodostetun kuvan pikseli sisältää informaation koko käytetyltä aallonpituusalueelta, mikä voidaan esittää graafisesti emissiospektrin avulla, jossa näkyviä absorptiopiirteitä tai kuoppia käytetään tunnistamaan tutkittu materiaali.

Geologisessa tutkimuksessa hyperspektrikuvantamisen käyttö ulottuu 80-luvulla Yhdysvaltojen ilmailu- ja avaruushallintoviraston NASA:n kaukokartoitukseen kehittämiin laitteistoihin. Menetelmäkehitys laitteistojen osalta, kerätyn datan käsittelyssä ja tulkitsemisessa sekä tietokoneiden laskentatehon kasvaminen ovat tehneet hyperspektrikuvantamisesta tehokkaan menetelmän malminetsinnässä.

Rajapalojen Au-Co esiintymän kairasydämistä tehty hyperspektritutkimus havaitsi mineralisaatiossa esiintyvien vaaleiden kiilteiden olevan 2200 nm piirteen osalta aallonpituudeltaan lyhyempiä kuin mineralisaation sivukivissä esiintyvien vastaavien kiilteiden. Elektronimikroanalysaattorilla (EPMA) tehdyt mineraalikemian analyysit tukevat hyperspektrilaitteistolla tehtyä havaintoa mineraalikemian poikkeavuudesta.

Hyperspektrikuvantaminen on nopea ja näytemateriaalia vahingoittamaton menetelmä, joka mahdollistaa lisäinformaation keräämisen geologisista materiaaleista. Tutkimusta voidaan tehdä monessa mittakaavassa aina kaukokartoituksesta yksittäisiin käsinäytteisiin. Menetelmän avulla pystytään esimerkiksi tekemään tulkintoja malmiesiintymien muuttumisvyöhykkeiden laajuudesta ja näin tehokkaasti kartoittamaan malmiesiintymien olemassaoloa sekä kohdistamaan malminetsintätoimia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Tapio, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/